Osaamistehdas kerää palveluiden käytöstä tietoa evästeillä. Tietoa käytetään tuotekehitykseen, palveluiden toimittamiseen ja personointiin sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn tietosuojakäytäntöömme.

Tilaa hygieniapassi koulutuksen ja tutkintotodistuksen perusteella

31.10.2013
Jaa:

Tilaa hygieniapassi tutkintotodistuksella

Hygieniapassin voi saada myös ilman hygieniapassitestin suorittamista, jos sinulla on Suomessa suoritettu elintarvikealan tutkinto tai koulutus. Tutustu lainsäädäntöön ja Ruokaviraston ohjeisiin aiheesta. Hygieniaosaamisvaatimukset, hyväksytyt tutkinnot ja koulutukset on lueteltu alempana tällä sivulla Ruokaviraston määräyksen hygieniaosaamisesta (11/2019) mukaisesti.

Osaamistestaaja tarvitsee oikeaksi todistetun kopion tutkintotodistuksesta, koulutuksesta saadusta todistuksesta sekä ote opintorekisteriotteesta, josta käyvät ilmi riittävät elintarvikehygienian opinnot. Jos Ruokaviraston määrittelemät ehdot riittävistä hygieniaopinnoista täyttyvät, osaamistestaaja voi myöntää hygieniapassin tutkinto- tai koulutustodistuksessa olevien nimi- ja syntymäaikatietojen perusteella. Jos nimi on muuttunut suoritetun tutkinnon tai koulutuksen jälkeen, tulee osaamistestaajalle toimittaa oikeaksi todistettu jäljennös virallisesta todistuksesta, esim. virkatodistuksesta, josta nimenmuutos käy ilmi. Tutkinnon oltava suoritettu 1.1.1995 tai sen jälkeen, sitä vanhempia tutkintotodistuksia ei hyväksytä. Huomioithan, että lähettämiäsi dokumentteja ei palauteta. 

Tilaa hygieniapassi opintojesi perusteella:

Tutkintotodistuksella myönnettävän hygieniapassin hinnan näet verkkokaupassamme ja voit maksaa sen myös siellä (tuote: Hygieniapassi tutkintotodistuksella)

Lähetä Hygieniapassi.fi:n asiakaspalveluun asianmukaiset todistukset kirjepostilla tai skannattuna sähköpostitse (huom.valokuvat papereista eivät kelpaa):

 1. Kahden todistajan oikeaksi todistama kopio tutkintotodistuksesta

 2. Kahden todistajan oikeaksi todistama kopio opintorekisteriotteeesta sekä muut mahdolliset asiaa selvittävät dokumentit

 3. Kuitti verkkokaupan maksusuorituksesta arkistointiviitteineen

Todistuksesi toimittamiseen kuluu noin 2 - 4 viikkoa.

 

Postitusosoite: 

Osaamistehdas Oy / Hygieniapassi.fi

Iso Roobertinkatu 20–22 A, 00120 Helsinki

Sähköposti: 

tutkintotodistus@hygieniapassi.fi

 

Ruokaviraston määrittelemät, koulutuksen suorittaneen henkilön hygieniaosaamisvaatimukset

Henkilö

 • tietää perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)
 • osaa ennaltaehkäistä ruokamyrkytyksen ja tietää ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät
 • huolehtii henkilökohtaisesta hygieniasta määräysten mukaisesti
 • ymmärtää puhtaanapidon ja jätehuollon merkityksen elintarviketyössä ja noudattaa työpaikan siivoussuunnitelmaa
 • pystyy toteuttamaan omavalvontaa työssään ja ymmärtää sen periaatteet ja merkityksen
 • osaa tunnistaa ja torjua elintarvikehygieeniset vaarat työssään
 • tietää miksi hygieniaosaamista tarvitaan ja mitä elintarvikehygienia on
 • tietää mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa elintarvikkeiden käsittelylle ja ketkä vastaavat elintarvikevalvonnasta

(Ruokavirasto 2019.)

 

Ruokaviraston hyväksymät elintarvikehygieenisen perusosaamisen sisältävät tutkinnot ja niihin rinnastettava koulutus

Seuraavat 01.01.1995 jälkeen suoritetut ammatilliset perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot sisältävät hygieniapassin saamiseen vaaditun elintarvikehygieenisen osaamisen (Ruokavirasto 2019):

Elintarvikeala

Ammatilliset perustutkinnot

 • elintarvikealan perustutkinto
  • elintarvikkeiden valmistaja
  • leipuri-kondiittori
  • lihatuotteiden valmistaja
  • meijeristi

Ammattitutkinnot

 • ammattikondiittorin ammattitutkinto
 • ammattileipurin ammattitutkinto
 • elintarvikejalostajan ammattitutkinto
 • kondiittorin ammattitutkinto
 • leipomoteollisuuden ammattitutkinto
 • leipurin ammattitutkinto
 • lihanjalostajan ammattitutkinto
 • lihateollisuuden ammattitutkinto
 • maidonjalostajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
 • kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
 • leipurimestarin erikoisammattitutkinto

Matkailu-, ravitsemus ja talousala

Ammatilliset perustutkinnot

 • catering-alan perustutkinto
  • palveluvastaava
  • suurtalouskokki
 • hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
  • hotellivirkailija
  • ravintolakokki
  • tarjoilija
 • hotelli-, ja ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto
 • koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto
 • kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto
  • kotitalousyrittäjä
  • tuoteneuvoja
 • myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto
 • ruokapalvelun perustutkinto

Ammattitutkinnot

 • kokin ammattitutkinto
 • ravintolakokin ammattitutkinto
 • suurtalouskokin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • dieettikokin erikoisammattitutkinto
 • hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan ja hallinnon ala

Ammattitutkinnot

 • myynnin ammattitutkinto
  • kuluttajamyynnin suuntautumisvaihtoehto (mikäli näyttöympäristö on elintarvikemyymälä)

Erikoisammattitutkinnot

 • ruokamestarin erikoisammattitutkinto

 

Ruokaviraston hyväksymät rinnastettavat koulutukset

Ammatillinen toinen aste, opisto- ja ammatillinen korkea-aste

Henkilö, joka on 01.01.1995 jälkeen suorittanut tutkinnon tai koulutuksen, joka vastaa elintarvikehygienian osalta sisällöltään ja laajuudeltaan jotain kohdan yllä mainituista tutkinnoista, voi saada hygieniapassin ja hygieniaosaamistodistuksen ilman erillistä testausta esittämällä koulutuksesta annetun todistuksen tai otteen opintosuoritusrekisteristä osaamistestaajalle.

Rinnastettavaksi koulutukseksi katsotaan elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävien työtehtävien hallintaan tähtäävä koulutus, jonka kesto on vähintään 20 opintoviikkoa tai 800 tuntia. Rinnastettavaksi koulutukseksi katsotaan myös erilliset kurssit tai koulutusohjelman osat, joihin on sisältynyt vähintään yksi opintoviikko tai 40 tuntia elintarvehygienian opetusta. Opetushallitus antaa tarvittaessa asiasta lausunnon tapauskohtaisesti.

(Ruokavirasto 2019.)

Korkeakouluaste

Henkilö, joka on suorittanut opinnot, joihin on sisältynyt vähintään yksi opintoviikko tai 40 tuntia elintarvikehygienian opetusta osana korkeakoulututkintoa voi saada hygieniapassin ja hygieniaosaamistodistuksen ilman erillistä testausta esittämällä koulutuksesta annatetun todistuksen tai otteen opintosuoriterekisteristä osaamistestaajalle. Opintosuorituksen vastaanottanut ammattikorkeakoulu tai yliopisto antaa tarvittaessa lausunnon tapauskohtaisesti.

(Ruokavirasto 2019.)

 

Ajankohtaista