Hygieniapassi

Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, jos työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Kahvila, ravintola, suurkeittiö, kioski, pikaruokaravintola, elintarvikemyymälä, päiväkoti tai elintarvikkeita valmistava tehdas ovat esimerkkejä sellaisista työpaikoista, joissa hygieniapassia kysytään. Virallinen hygieniapassi on hyvä osoitus siitä, että elintarvikehygienian perusasiat ovat hallussa!

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan takautuvasti myös aiemmat sellaiset elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.

Etsi seuraava sinulle sopiva hygieniapassitestiajankohta ja ilmoittaudu hygieniapassitestiin! 

Hygieniapassi.fi tarjoaa hygieniapassitestejä viikoittain koko Suomen alueella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Valikoimassamme on myös testejä käännetyillä kielillä, kuten arabiaksi, kiinaksi, thaiksi, venäjäksi ja espanjaksi. Voimme järjestää ryhmille myös omia testitilaisuuksia sekä koulutusta koko Suomessa Uudeltamaalta Lappiin. Pyydä tarjous! 

Tietoa hygieniapassitestistä

Hygieniapassitestin kysymykset ovat sanallisia kysymyksiä. Hygieniapassitesti koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä. Hygieniapassitestiin osallistuja merkitsee rastin (X) "oikein" tai "väärin" -ruutuun sen mukaan, onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Mikäli vastausta muutetaan, tulee ensimmäinen vastaus peittää selkeästi ja merkitä rasti oikean vastauksen kohdalle. Hygieniapassin suorittaa, kun hygieniapassitestin läpäisee 34:llä tai suuremmalla pistemäärällä. 

Normaalissa hygieniapassitestissä (kielet suomi tai ruotsi) on 45 minuuttia aikaa vastata väittämiin ja testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta. Erityistilannetestin testiaika on rajaton ja hygieniapassitestistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta.

Vastaamiseen käytetään sinimusteista kuulakärkikynää, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Testilomakkeeseen täytetään tekstaten tai tikkukirjaimilla vastaajan etu- ja sukunimi sekä syntymäaika selkeästi. Edellämainitut tulevat näkyviin sekä todistukseen että hygieniapassiin.

Vastaamisen tulee tapahtua täysin itsenäisesti ja kirjallisesti. Vastauksien etsiminen tai katsominen muilta sekä muistiinpanojen, opiskelumateriaalin tai muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.

Puhuminen, lisäselitykset tai kysymykset testin aikana ovat kiellettyjä, joten mikäli kysyttävää tulee muistathan esittää kaikki kysymykset ennen testin alkua. Ohjeiden noudattamatta jättäminen on peruste testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.

Tietoa hygieniapassista ja hygieniapassitestistä eri kielillä

Näiltä sivuilta saat tietoa hygieniapassista ja hygieniapassitestistä eri kielillä:

Näin valmistaudut hygieniapassitestiin

Suosittelemme tutustumaan huolellisesti elintarvikehygienian osa-alueisiin sekä elintarvikealan sanastoon ja termeihin ennen hygieniapassin suorittamista. Myymme hyödyllistä materiaalia hygieniapassitestiin valmistautumista varten, mm. suomeksi, ruotsiksi, arabiaksienglanniksi, espanjaksi, kiinaksi, turkiksi, venäjäksi ja viroksi. Katso materiaali hygieniapassitestiin valmistautumista varten Hygieniapassi.fi:n verkkokaupasta!

Hygieniapassitestin osa-alueet ovat

1. Mikrobiologian perusteet sekä elintarvikkeiden saastuminen

2. Ruokamyrkytykset

3. Hygieeniset työskentelytavat

4. Henkilökohtainen hygienia

5. Puhtaanapito

6. Omavalvonta

7. Suomen elintarvikelainsäädäntö ja viranomaiset

Ennen hygieniapassitestiä

Saavu testitilaisuuteen ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen testin alkua. Mikäli myöhästyt hygieniapassitestin aloituksesta, voit osallistua testiin vielä ennen minimitestiajan sulkeutumista, joka on 20 minuuttia testin aloituksesta.

Ota mukaan voimassaoleva, virallinen henkilötodistus. Opiskelija-alennuksen saamiseksi sinun tulee näyttää myös voimassaoleva opiskelijakortti.

Hyväksytyt henkilöllisyystodistukset

 • Kuvallinen, viranomaisen (poliisin) myöntämä henkilökortti, passi ja ajokortti (myös mopokortti)

 • Suomalainen kuvallinen Kela-kortti

 • Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)

 • Poliisin tai rajavartiolaitoksen antama leimallinen asiakirja, joka todistaa passin olevan viranomaisen hallussa. Asiakirjassa tulee olla kopio passista.

 • Maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti ja oleskelukortti

 • Vastaanottokeskuksen myöntämä kuvallinen asiakaskortti, joka sisältää turvapaikanhakijan ID-numeron

Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa mm.

 • Vanhentunut ajokortti, passi, henkilötodistus
 • Kuvaton Suomen Kela-kortti
 • Suomen sotilaspassi
 • Passin, henkilötodistuksen ym. muun dokumentin kopiot
 • Henkilöllisyystodistukset, joista puuttuu koko nimi, koko sosiaaliturvatunnus, tai jonka valokuva on helppo vaihtaa

Hygieniapassitestin jälkeen

Hygieniapassin ja todistuksen painatus, käsittely ja postitus vie noin 2-4 viikkoa. Saat pyydettäessä väliaikaisen todistuksen sähköpostiisi, mikäli hygieniapassitestisi on hyväksytty. 

Mikäli et läpäissyt hygieniapassitestiä, voit ilmoittautua Hygieniapassi.fi-tunnuksiasi käyttäen uuteen hygieniapassitestiin. Uusintakoe on ensimmäistä koetta edullisempi. Tarkista hinnat ja testiajankohdat ilmoittautumissivulta.

Hygieniapassin myöntäminen tutkintotodistuksen perusteella

Hygieniapassin voi saada ilman hygieniapassitestin suorittamista Suomessa suoritetun elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella. Lue lisää!

Tilaa osaamistestaaja luoksesi

Mikäli testattavia on useita tai avoimeen testitilaisuuteen osallistuminen ei jostain syystä ole mahdollista, osaamistestaaja voi tulla myös asiakkaan osoittamaan testipaikkaan, jonka osaamistestaaja hyväksyy testitilanteeseen soveltuvaksi. Lue lisää!