Hygieniapassi: Testi, materiaali ja harjoittelu

Hygieniapassi: Testi, materiaali ja harjoittelu

Hygieniapassia vailla? Löydä itsellesi sopiva hygieniapassitesti ja ilmoittaudu mukaan! Harjoittelu onnistuu itse opiskellen tai verkkokoulutukseen osallistumalla.

Ilmoittaudu testiin

Hygieniapassi

 • Hygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Hygieniapassin tarkoituksena on edistää yleistä elintarviketurvallisuutta. Elintarvikealalla toimivan henkilön on osattava käsitellä elintarvikkeita turvallisesti ja hygieenisesti.
 • Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, jos työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Kahvila, ravintola, suurkeittiö, kioski, pikaruokaravintola, elintarvikemyymälä, päiväkoti tai elintarvikkeita valmistava tehdas ovat esimerkkejä sellaisista työpaikoista, joissa hygieniapassia tarvitaan.
 • Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan takautuvasti myös aiemmat sellaiset elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.
 • Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi, eli se ei vanhene, ellei jokin lainmuutos myöhemmin muuta tilannetta.

Etsi sinulle sopiva hygieniapassitestiajankohta ja ilmoittaudu hygieniapassitestiin! 


Tietoa hygieniapassitestistä

 • Hygieniapassitesti koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä. Hygieniapassitestiin osallistuja merkitsee rastin (X) "oikein" tai "väärin" -ruutuun sen mukaan, onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa. Mikäli vastausta muutetaan, tulee ensimmäinen vastaus peittää selkeästi ja merkitä rasti oikean vastauksen kohdalle. Hygieniapassin suorittamiseksi testin pisteitä on saatava vähintään 34/40.
 • Testi tehdään itsenäisesti ja kirjallisesti hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Hygieniapassitestiä ei voi suorittaa sähköisesti tai etänä.
 • Normaalissa hygieniapassitestissä (1.1.2020 alkaen kielet suomi, ruotsi tai englanti) on 45 minuuttia aikaa vastata väittämiin. Erityistilannetestin testiaika on rajaton. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta.
 • Vastaamiseen käytetään sinimusteista kuulakärkikynää, jolla voidaan varmistaa testitulosten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Testilomakkeeseen täytetään tekstaten tai tikkukirjaimilla vastaajan etu- ja sukunimet sekä suomalainen henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika selkeästi. Edellämainitut tulevat näkyviin sekä todistukseen että hygieniapassiin.
 • Vastauksien etsiminen tai katsominen muilta sekä muistiinpanojen, opiskelumateriaalin tai muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.
 • Puhuminen, lisäselitykset tai kysymykset testin aikana ovat kiellettyjä, joten mikäli kysyttävää tulee muistathan esittää kaikki kysymykset ennen testin alkua. Ohjeiden noudattamatta jättäminen on peruste testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.


Ennen hygieniapassitestiä

 • Saavu testitilaisuuteen ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen testin alkua. Mikäli myöhästyt hygieniapassitestin aloituksesta, voit osallistua testiin vielä ennen minimitestiajan sulkeutumista, joka on 20 minuuttia testin aloituksesta.
 • Ota mukaan testiin alkuperäinen, kuvallinen, voimassa oleva ja virallinen henkilötodistus. Hygieniapassitestaaja tarkistaa henkilötiedot, kun henkilö palauttaa testilomakkeen testaajalle.


Hyväksytyt henkilöllisyystodistukset

 • Kuvallinen, viranomaisen (poliisin) myöntämä henkilökortti, passi ja ajokortti (myös mopokortti)

 • Suomalainen kuvallinen Kela-kortti

 • Muukalaispassi ja pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)

 • Poliisin tai rajavartiolaitoksen antama leimallinen asiakirja, joka todistaa passin olevan viranomaisen hallussa. Asiakirjassa tulee olla kopio passista.

 • Maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti ja oleskelukortti

 • Vastaanottokeskuksen myöntämä kuvallinen asiakaskortti, joka sisältää turvapaikanhakijan ID-numeron

Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa mm.

 • Vanhentunut ajokortti, passi, henkilötodistus
 • Kuvaton Suomen Kela-kortti
 • Suomen sotilaspassi
 • Passin, henkilötodistuksen ym. muun dokumentin kopiot
 • Henkilöllisyystodistukset, joista puuttuu koko nimi, koko sosiaaliturvatunnus, tai jonka valokuva on helppo vaihtaa


Hygieniapassitestin jälkeen

 • Hygieniapassin ja todistuksen painatus, käsittely ja postitus vie noin 4–6 viikkoa. Saat pyydettäessä väliaikaisen todistuksen sähköpostiisi, mikäli hygieniapassitestisi on hyväksytty. 
 • Mikäli et läpäissyt hygieniapassitestiä, voit ilmoittautua Hygieniapassi.fi-tunnuksiasi käyttäen uuteen hygieniapassitestiin. Uusintakoe on ensimmäistä koetta edullisempi. Tarkista hinnat ja testiajankohdat ilmoittautumissivulta.


Aikarajaton erityistilannetesti

 • Erityistilannetestit on tarkoitettu sellaisille osallistujille, jotka eivät pysty perustellusta syystä suorittamaan hygieniapassitestiä normaalissa testitilaisuudessa. Erityistilannetestiin haetaan aina erillinen lupa. Järjestämme kysynnän mukaan eri kielille käännettyjä testejä, ja tilauksesta myös ääneen luettuja erityistilannetestejä.

 • Vuoden 2020 alussa Ruokavirasto on uudistanut kysymyspankkiaan aiempaa selkeämmälle yleiskielelle.


Näin valmistaudut hygieniapassitestiin


Hygieniapassitestin osa-alueet ovat

1. Mikrobiologian perusteet sekä elintarvikkeiden saastuminen

2. Ruokamyrkytykset

3. Hygieeniset työskentelytavat

4. Henkilökohtainen hygienia

5. Puhtaanapito

6. Omavalvonta

7. Suomen elintarvikelainsäädäntö ja viranomaiset


Tietoa hygieniapassista ja hygieniapassitestistä eri kielillä

Näiltä sivuilta saat tietoa hygieniapassista ja hygieniapassitestistä eri kielillä:


Elintarvikehygienian osaamista koskevat säädökset ja määräykset:


Hygieniapassitesti ryhmälle omissa tiloissa

Mikäli testattavia on useita tai avoimeen testitilaisuuteen osallistuminen ei jostain syystä ole mahdollista, hygieniapassitestaaja voi tulla myös asiakkaan järjestämään testipaikkaan. Pyydä tarjous!

 

Ota yhteyttä

Lisätietoa hygieniapassista ja hygieniapassitestistä saat olemalla yhteydessä Hygieniapassi.fi asiakaspalveluun puhelimitse (0400 809 009) tai sähköpostilla ([email protected]).