Hygieniapassi – Usein kysytyt kysymykset – UKK

Mihin hygieniapassia tarvitaan?

Milloin ja missä voi tehdä hygieniapassitestin?

Miten hygieniapassitestiin tai -koulutukseen ilmoittaudutaan?

Mikä on hygieniapassin hinta? Paljonko hygieniapassi maksaa? Mitkä ovat maksutavat hygieniapassin suorittamisessa?

Minkälainen hygieniapassitesti on? Minkälaisia kysymyksiä hygieniapassitestissä on?

Hygieniapassin materiaali. Miten hygieniapassitestiin voi valmistautua?

Mitä osa-alueita hygieniapassitestissä käsitellään?

Täytyykö koulutukseen osallistua ennen testiä?

Voiko väliaikaisen todistuksen saada heti testin jälkeen? 

Mitkä ovat hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia?

Mitkä dokumentit eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

Voiko hygieniapassitestin kysymykset tulkata henkilölle, joka ei osaa hygieniapassitestin kieltä?

Testattavalla on lukihäiriö, voiko hygieniapassitestin suorittamiseen saada lisäaikaa?

Miten onnistuu hygieniapassitesti selkokielellä? Voiko hygieniapassitestin suorittaa suullisesti?

Saako hygieniapassitestissä käyttää sanakirjaa?

En läpäissyt hygieniapassitestiä. Miten saan tietää väärin/oikein menneet vastaukset?

Kauanko hygieniapassin ja todistuksen saaminen hygieniapassitestin jälkeen kestää?

Kuinka kauan hygieniapassi on voimassa? Pitääkö hygieniapassi uusia? Meneekö hygieniapassi vanhaksi?

Hygieniapassi on kadonnut, miten toimitaan?

Nimeni vaihtui / hygieniapassissa on kirjoitusvirhe, mitä teen?

Voiko hygieniapassin saada tutkintotodistuksen tai koulutuksen perusteella?

Miltä hygieniapassi ja hygieniatodistus näyttävät? Mitä hygieniapassissa tai hygieniatodistuksessa lukee ja millä kielillä?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä!

 

Mihin hygieniapassia tarvitaan?

Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, mikäli työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi tarvitaan, mikäli työskennellään esim. kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiössä, kioskissa, pikaruokaravintolassa, elintarvikemyymälässä, päiväkodissa tai elintarvikkeita valmistavassa tehtaassa.

Ruokavirasto on julkaissut taulukon (pdf) erilaisista työtehtävistä, ja siitä, vaaditaanko niitä varten hygieniapassi.

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan taannehtivasti myös aiemmat  elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.

Milloin ja missä voi tehdä hygieniapassitestin?

Hygieniapassi.fi tarjoaa hygieniapassitestejä viikoittain koko Suomen alueella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Järjestämme myös kirjallisesti käännettyjä hygieniapassitestejä esimerkiksi kiinaksi, thaiksi, arabiaksi, venäjäksi ja viroksi. Pyydettäessä järjestämme hygieniapassitestejä myös muilla kielillä, mikäli hygieniapassitestiin osallistuu vähintää viisi henkilöä. Voimme järjestää ryhmille myös omia hygieniapassitestejä sekä koulutusta etukäteen sovitussa paikassa Suomessa. Pyydä tarjous tästä!

Miten hygieniapassitestiin tai -koulutukseen ilmoittaudutaan?

Hygieniapassi.fi:n järjestämien testien ajat ja -paikat löytyvät Hygieniapassi.fi:n etusivulta, jossa voi myös ilmoittautua testeihimme. 

Mikä on hygieniapassin hinta ja maksutavat?

Hinnat vaihtelevat testi- ja maksutapatyypeittäin. Hinta ja maksutavat ovat näkyvissä kyseisen hygieniapassitestin kohdalla.

Hygieniapassitestin voi maksaa verkkomaksuna. Verkkomaksusta saat kuitin sähköpostiisi omalla nimelläsi maksun suorittamisen jälkeen. Laskutus yrityksille onnistuu verkkolaskuna tai sähköpostitse.

Minkälainen hygieniapassitesti on?

Hygieniapassitestin kysymykset ovat oikein/väärin väittämiä, joita hygieniapassitestissä on 40 kpl. Hygieniapassitestin läpäisee 34:llä tai suuremmalla pistemäärällä. Hygieniapassitestin minimiaika on 20 minuuttia; normaalitestin kesto on enintään 45 minuuttia, kun taas erityistilannetestissä ei ole lainkaan aikarajaa.

Normaalitestillä tarkoitetaan testiä, joka on suomen-/ruotsin-/englanninkielinen. Kaikki muunkieliset hygieniapassitestit ja muuten normaalitestistä järjestelyiltään poikkeavat hygieniapassitestit ovat erityistilannetestejä.

Miten hygieniapassitestiin voi valmistautua?

Suosittelemme tutustumaan huolellisesti alla lueteltuihin osa-alueisiin sekä elintarvikealan sanastoon ja termeihin ennen hygieniapassitestin suorittamista. Myymme hyödyllistä materiaalia hygieniapassitestiin valmistautumista varten Hygieniapassi.fi:n verkkokaupassa! Suomenkielisen hygieniapassikirjallisuuden lisäksi materiaalia on mm. ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, arabiaksi, thaiksikiinaksi, turkiksi, venäjäksi ja viroksi. Voit myös harjoitella hygieniapassitestiin harjoittelusivustolla Harjoittele.fi.

Hygieniapassitestin osa-alueet

1. Mikrobiologian perusteet
2. Ruokamyrkytykset
3. Hygieeniset työskentelytavat
4. Henkilökohtainen hygienia
5. Puhtaanapito
6. Omavalvonta
7. Suomen elintarvikelainsäädäntö ja viranomaiset

Onko koulutus pakollinen ennen testiä?

Ei. Se on totta kai hyvä vaihtoehto opiskeluun. Voit tarkistaa tulevat koulutuksemme tästä linkistä

Voit myös harjoitella itsenäisesti testiin Harjoittele.fi-sivustolla.

Voiko väliaikaisen todistuksen saada heti testin jälkeen?

Voit pyytää testaajaltasi tai asiakaspalvelustamme väliaikaista todistusta. Väliaikaisen todistuksen voi esittää työnantajalle, ennen kuin saat postitse virallisen hygieniapassin. 

Tarvitseeko testissä henkilöllisyystodistusta?

Hygieniapassitestiin osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyys virallisella, kuvallisella ja voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella hygieniapassitestaajalle.

Henkilöllisyyden todistamiseen hyväksytään seuraavat dokumentit:

 • Kuvallinen, viranomaisen (Poliisin) myöntämä henkilökortti, passi ja suomalainen ajokortti (myös mopokortti)

 • Kuvallinen Kela-kortti

 • Muukalaispassi, pakolaisen matkustusasiakirja

 • Poliisin tai rajavartiolaitoksen antama leimallinen asiakirja, joka todistaa passin olevan viranomaisen hallussa. Asiakirjassa tulee olla kopio passista.

 • Maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti ja oleskelukortti

 • Vastaanottokeskuksen myöntämä kuvallinen asiakaskortti, joka sisältää turvapaikanhakijan ID-numeron

Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa:

 • Vanhentunut ajokortti, passi, henkilötodistus
 • Ulkomaalainen ajokortti
 • Kuvaton Suomen Kela-kortti
 • Suomen sotilaspassi
 • Passin, henkilötodistuksen ym. muun dokumentin kopiot
 • Henkilöllisyystodistukset, joista puuttuu koko nimi, koko sosiaaliturvatunnus, tai jonka valokuva on helppo vaihtaa

Voiko hygieniapassitestiin osallistua ilman henkilöllisyystodistusta?

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti hygieniapassitestaajan tulee tarkistaa hygieniapassitestiin osallistuvan henkilöllisyys, kun osallistuja palauttaa testipaperin testaajalle. Henkilöllisyyden todistaminen on mahdollista vain virallisella, voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Osallistujan vanhemmat eivät voi tehdä tunnistusta.

Jos hygieniapassi suoritetaan osana peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen opintoja ja osallistujalla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi tällöin oma opettaja tunnistaa oppilaan. Käytäntöä ei voi soveltaa avoimissa hygieniapassitestitilaisuuksissa.

Voiko hygieniapassitestin kysymykset tulkata henkilölle, joka ei osaa hygieniapassitestin kieltä?

Normaalissa hygieniapassitestissä ei voi käyttää tulkkia. Muilla kielillä kuin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi testaajamme järjestävät ensisijaisesti kirjallisia, käännettyjä erityistilannetestejä. Kirjallisesti käännetyissä testeissä ei ole tulkkia paikalla. Jos paikalle tarvitaan erityisestä syystä lisäksi ulkopuolinen tulkki, on tällainen erityistilannetesti mahdollista järjestää erikseen sovitusti. Tulkin käyttöön tarvitaan vahvat perustelut.

Jos hygieniapassitesti järjestetään tulkin kanssa, testaaja tilaa ensin testille kirjallisen käännöksen, järjestää ulkopuolisen tulkin ja varmistaa, ettei tulkilla ei ole yhteyksiä testattaviin. Testissä tulkki lukee tällöin väittämät ääneen erikseen käännetystä paperista. Tulkki ei saa avustaa testattavia tai vastata kysymyksiin. Osallistumismaksulla katetaan silloin sekä testin järjestelyjen, käännöksen että tulkin paikallaolon kulut.

Voiko hygieniapassitestin suorittamiseen saada lisäaikaa?

Hygieniapassitestin suorittamiseen voi saada lisäaikaa osallistumalla ja sopimalla erityistilannetestistä. Normaalissa hygieniapassitestissä on 45 minuutin aikaraja.

Miten onnistuu hygieniapassitesti selkokielellä? Voiko hygieniapassitestin suorittaa suullisesti?

Ruokavirasto on uudistanut ja selkokielistänyt kaikki hygieniapassitesteissä käytettävät väittämät vuoden 2020 alussa. Käytännöss selkokielistämiselle ei ole enää tarvetta väittämien selkeiden lauserakenteiden vuoksi. Hygieniapassitestin voi suorittaa myös suullisesti. Nämä ovat erityistilannetestejä. 

Saako hygieniapassitestissä käyttää sanakirjaa?

Sanakirjaa voi käyttää ainoastaan erikseen järjestetyssä erityistilannetestissä, jossa sanakirjan käytölle on saatu Ruokaviraston lupa. Virallinen sanakirja tarkistetaan ennen testin aloittamista tai toimitetaan testaajalle etukäteen tarkistettavaksi.

Onko hygieniapassitestin vastauksia mahdollista käydä läpi?

Hygieniapassitestaaja ei saa luovuttaa alkuperäisiä tai kopioituja hygieniapassitestejä, hygieniapassitestin kysymyksiä tai vastauksia testiin osallistuneille tai muille henkilöille (Ruokavirasto). Voit käydä läpi hygieniapassitestisi vastauksia henkilökohtaisesti hygieniapassitestaajan kanssa heti hygieniapassitestin päättymisen jälkeen tai erikseen sovitussa tapaamisessa hygieniapassitestaajan kanssa.

Voit sopia tapaamisesta Hygieniapassi.fi:n asiakaspalvelun kanssa, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Järjestämme sinulle tapaamisen mahdollisimman pian.

Kauanko hygieniapassin saaminen hygieniapassitestin jälkeen kestää?

Hygieniapassin ja hygieniaosaamistodistuksen painatus, käsittely ja postitus vie yleensä noin 3-5 viikkoa.

Kuinka kauan hygieniapassi on voimassa?

Tämän hetkisen Suomen lainsäädännön mukaan hygieniapassi on toistaiseksi voimassa, eikä sitä tarvitse uusia määräajoin.

Hygieniapassi on kadonnut, miten toimitaan?

Jos olet kadottanut hygieniapassin toisen osan ja toinen on vielä tallella (kortti tai todistus), voit tilata uuden hygieniapassin kauttamme. Hygieniapassin uusintatilaus maksaa 44 € ja sen voi tilata tästä. Huomioithan, että tallessa oleva osa tulee toimittaa Hygieniapassi.fi:lle testaajan arkistoitavaksi.

Jos hygieniapassitestin suorittamisesta on kulunut alle viisi vuotta ja olet kadottanut molemmat hygieniapassin osiot, voit olla suoraan yhteydessä hygieniapassin myöntäneeseen hygieniapassitestaajaan tai tahoon, jonka kautta olet testiin ilmoittautunut. Hygieniapassin tilaaminen on mahdollista alkuperäisen testipaperin perusteella ja tilauksen voi tehdä vain testin järjestänyt hygieniapassitestaaja. Mikäli sinulla on tallessa esimerkiksi kopio hygieniapassista näet dokumentista hygieniapassitestaajasi nimen ja/tai testaajatunnuksen (testaajatunnus on muotoa B1234). Lisätiedot Ruokaviraston valtuuttamista hygieniapassitestaajista löydät Ruokaviraston hygieniapassitestaajaluettelosta. Jos testaajasi nimeä ei löydy luettelosta, voit tiedustella yhteystietoja Ruokavirastolta sähköpostitse, osoitteesta [email protected]

Mikäli kumpikin hygieniapassin osa on kadonnut tai hygieniapassin myöntämisestä on yli 3–5 vuotta*, eikä kyseisellä testaajalla ole enää alkuperäistä testilomaketta tallessa, on hygieniapassitesti tehtävä uudestaan. Hygieniapassitesti on myös tehtävä uudelleen, mikäli hygieniapassi on uusittava (esim. nimenmuutos) ja hygieniapassi on myönnetty alunperin tutkintotodistuksen perusteella.

*HUOM! Testipapereiden arkistointivelvollisuus on muuttunut ja testaajat arkistoivat testipapereita viisi vuotta 1.1.2020 alkaen. Testipaperit tuhotaan viiden vuoden arkistointiajan jälkeen. Testipaperit, joiden arkistointivelvollisuus on päättynyt 31.12.2019 mennessä ja arkistointivelvollisuus oli vähintään kolme vuotta on saatettu osin hävittää vuoden 2019 puolella. Näiden osalta tulee erikseen varmistaa, onko oma testipaperi vielä tallella ja voiko uusintatilauksen tehdä tällä perusteella.

Nimeni vaihtui / hygieniapassissa on kirjoitusvirhe, mitä teen?

Jos nimesi on vaihtunut ja sinulla on vähintään toinen hygieniapassin osio tallella (kortti tai todistus), voit tilata uuden hygieniapassin kauttamme. Hygieniapassin uusintatilaus maksaa 44 € ja sen voi tilata tästä. Huomioithan, että uusintatilaus ei onnistu, mikäli hygieniapassi on alunperin myönnetty tutkintotodistuksen perusteella.

Hygieniapassitestaajalle tulee toimittaa arkistoitavaksi

 • omat yhteystiedot postiosoitteineen, 
 • todistus nimenmuutoksesta: ote Digi- ja väestötietoviraston omien tietojen tarkistuksesta tai oikeaksi todistettu jäljennös virkatodistuksesta
 • alkuperäinen hygieniapassi tai sen jäljellä oleva osiot eli paperinen hygieniaosaamistodistus ja/tai -kortti.

Jos hygieniapassissasi on kirjoitusvirhe, ota yhteyttä alkuperäiseen hygieniapassitestaajaasi. Hygieniapassin myöntämiseen liittyvät tiedot ovat alkuperäisellä hygieniapassitestaajallasi, ei Ruokavirastolla tai muilla testaajilla. Lisätiedot Ruokaviraston valtuuttamista hygieniapassitestaajista löydät Ruokaviraston hygieniapassitestaajaluettelosta (katso hygieniapassistasi tai todistuksestasi testaajasi koodi, esim B1234) 

Voiko hygieniapassin saada tutkintotodistuksen tai koulutuksen perusteella?

Hygieniapassia ei myönnetä tutkintotodistuksen perusteella 1.1.2020 alkaen. Hygieniapassi.fi ei enää vastaanota tutkintotodistustilauksia. Tutkintotodistuksen perusteella myönnettyjä hygieniapasseja ei ole mahdollista uusia muuten kuin suorittamalla hygieniapassitesti.

Onko toisessa maassa suoritettu hygieniapassi voimassa Suomessa?

Valitettavasti ei, hygieniapassitesti tulee suorittaa erikseen Suomessa. Suomen hygieniapassissa on kyse nimenomaan Suomen elintarvikelainsäädännön tuntemisesta.

Onko Suomen hygieniapassi voimassa muissa maissa?

Muiden maiden säännökset tulee tarkistaa paikallisilta elintarviketurvallisuusviranomaisilta. Suomen hygieniapassissa on huomioitava, että sen osa-alueet koskevat nimenomaan Suomen elintarvikelainsäädäntöä.

Miltä hygieniapassi ja hygieniatodistus näyttävät?

Hygieniapassi koostuu muovisesta kortista ja paperisesta todistuksesta. Katso mallikuvat kortista ja todistuksesta Ruokaviraston sivuilta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä!

Yhteydenottolomake

Tarjouspyyntölomake

Hygieniapassi.fi Asiakaspalvelu

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0400 809 009  (ark.klo 10-13)


Postitusosoite

Hygieniapassi.fi / Osaamistehdas Oy

Iso Roobertinkatu 20-22A, 00120 Helsinki