Hygieniapassi – Usein kysytyt kysymykset – UKK

Mihin hygieniapassia tarvitaan?

Milloin ja missä voi tehdä hygieniapassitestin?

Miten hygieniapassitestiin tai -koulutukseen ilmoittaudutaan?

Mikä on hygieniapassin hinta? Paljonko hygieniapassi maksaa? Mitkä ovat maksutavat hygieniapassin suorittamisessa?

Minkälainen hygieniapassitesti on? Minkälaisia kysymyksiä hygieniapassitestissä on?

Hygieniapassin materiaali. Miten hygieniapassitestiin voi valmistautua?

Mitä osa-alueita hygieniapassitestissä käsitellään?

Täytyykö koulutukseen osallistua ennen testiä?

Voiko väliaikaisen todistuksen saada heti testin jälkeen? 

Mitkä ovat hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia?

Mitkä dokumentit eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

Voiko hygieniapassitestin kysymykset tulkata henkilölle, joka ei osaa hygieniapassitestin kieltä?

Testattavalla on lukihäiriö, voiko hygieniapassitestin suorittamiseen saada lisäaikaa?

Miten onnistuu hygieniapassitesti selkokielellä? Voiko hygieniapassitestin suorittaa suullisesti?

Saako hygieniapassitestissä käyttää sanakirjaa?

En läpäissyt hygieniapassitestiä. Miten saan tietää väärin/oikein menneet vastaukset?

Kauanko hygieniapassin ja todistuksen saaminen hygieniapassitestin jälkeen kestää?

Kuinka kauan hygieniapassi on voimassa? Pitääkö hygieniapassi uusia? Meneekö hygieniapassi vanhaksi?

Hygieniapassi on kadonnut, miten toimitaan?

Nimeni vaihtui / hygieniapassissa on kirjoitusvirhe, mitä teen?

Voiko hygieniapassin saada tutkintotodistuksen tai koulutuksen perusteella?

Miltä hygieniapassi ja hygieniatodistus näyttävät? Mitä hygieniapassissa tai hygieniatodistuksessa lukee ja millä kielillä?

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä!

 

Mihin hygieniapassia tarvitaan?

Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, mikäli työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi tarvitaan, mikäli työskennellään esim. kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiössä, kioskissa, pikaruokaravintolassa, elintarvikemyymälässä, päiväkodissa tai elintarvikkeita valmistavassa tehtaassa.

Ruokavirasto on julkaissut taulukon (pdf) erilaisista työtehtävistä, ja siitä, vaaditaanko niitä varten hygieniapassi.

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan takautuvasti myös aiemmat sellaiset elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty.

Milloin ja missä voi tehdä hygieniapassitestin?

Hygieniapassi.fi tarjoaa hygieniapassitestejä viikoittain koko Suomen alueella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Järjestämme myös kirjallisesti käännettyjä hygieniapassitestejä esimerkiksi kiinaksi, thaiksi, arabiaksi, venäjäksi ja viroksi. Pyydettäessä järjestämme hygieniapassitestejä myös muilla kielillä, mikäli hygieniapassitestiin osallistuu vähintää viisi henkilöä. Voimme järjestää ryhmille myös omia hygieniapassitestejä sekä koulutusta etukäteen sovitussa paikassa Suomessa. Pyydä tarjous tästä!

Miten hygieniapassitestiin tai -koulutukseen ilmoittaudutaan?

Hygieniapassi.fi:n järjestämien testien ajat ja -paikat löytyvät Hygieniapassi.fi:n etusivulta, jossa voi myös ilmoittautua testeihimme. 

Mikä on hygieniapassin hinta ja maksutavat?

Hinnat vaihtelevat testi- ja maksutapatyypeittäin. Hinta ja maksutavat ovat näkyvissä kyseisen hygieniapassitestin kohdalla.

Hygieniapassitestin voi maksaa verkkomaksuna. Verkkomaksusta saat kuitin sähköpostiisi omalla nimelläsi maksun suorittamisen jälkeen. Laskutus yrityksille onnistuu verkkolaskuna tai sähköpostitse.

Minkälainen hygieniapassitesti on?

Hygieniapassitestin kysymykset ovat oikein/väärin väittämiä, joita hygieniapassitestissä on 40 kpl. Hygieniapassitestin läpäisee 34:llä tai suuremmalla pistemäärällä. Hygieniapassitestin minimiaika on 20 minuuttia; normaalitestin kesto on enintään 45 minuuttia, kun taas erityistilannetestissä ei ole lainkaan aikarajaa.

Normaalitestillä tarkoitetaan testiä, joka on suomen-/ruotsin-/englanninkielinen. Kaikki muunkieliset hygieniapassitestit ja muuten normaalitestistä järjestelyiltään poikkeavat hygieniapassitestit ovat erityistilannetestejä.

Miten hygieniapassitestiin voi valmistautua?

Suosittelemme tutustumaan huolellisesti alla lueteltuihin osa-alueisiin sekä elintarvikealan sanastoon ja termeihin ennen hygieniapassitestin suorittamista. Myymme hyödyllistä materiaalia hygieniapassitestiin valmistautumista varten Hygieniapassi.fi:n verkkokaupassa! Suomenkielisen hygieniapassikirjallisuuden lisäksi materiaalia on mm. ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, arabiaksi, thaiksikiinaksi, turkiksi, venäjäksi ja viroksi. Voit myös harjoitella hygieniapassitestiin Trainify-oppimissovelluksessa.

Hygieniapassitestin osa-alueet

1. Mikrobiologian perusteet
2. Ruokamyrkytykset
3. Hygieeniset työskentelytavat
4. Henkilökohtainen hygienia
5. Puhtaanapito
6. Omavalvonta
7. Suomen elintarvikelainsäädäntö ja viranomaiset

Onko koulutus pakollinen ennen testiä?

Ei. Se on totta kai hyvä vaihtoehto opiskeluun. Voit tarkistaa tulevat koulutuksemme tästä linkistä

Voit myös harjoitella itsenäisesti testiin Trainify-oppimissovelluksessa

Voiko väliaikaisen todistuksen saada heti testin jälkeen?

Voit pyytää testaajaltasi tai asiakaspalvelustamme väliaikaista todistusta. Väliaikaisen todistuksen voi esittää työnantajalle, ennen kuin saat postitse virallisen hygieniapassin. 

Tarvitseeko testissä henkilöllisyystodistusta?

Hygieniapassitestiin osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyys virallisella, kuvallisella ja voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella hygieniapassitestaajalle.

Henkilöllisyyden todistamiseen hyväksytään seuraavat dokumentit:

 • suomalainen henkilökortti
 • suomalainen passi
 • suomalainen ajokortti ja mopokortti
 • suomalainen kuvallinen Kela-kortti
 • ulkomaalainen henkilökortti
 • ulkomaalainen passi
 • muukalaispassi (Muukalaispassi ei kelpaa henkilötodistukseksi, jos siinä on merkintä “henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa”.)
 • pakolaisen matkustusasiakirja (Pakolaisen matkustusasiakirja ei kelpaa henkilötodistukseksi, jos siinä on merkintä “henkilöllisyyttä ei ole voitu varmistaa”.)
 • Poliisin tai rajavartiolaitoksen antama leimallinen asiakirja, joka todistaa passin olevan viranomaisen hallussa. Asiakirjassa tulee olla kopio passista. Tätä asiakirjaa voi käyttää väliaikaisesti henkilöllisyytensä todistamiseen.

 • oleskelulupakortti ja oleskelukortti, jonka maahanmuuttovirasto on myöntänyt pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille. 

Henkilöllisyyden todistamiseen eivät kelpaa:

 • vanhentunut ajokortti, passi, henkilötodistus
 • ulkomaalainen ajokortti tai mopokortti
 • kuvaton suomalainen Kela-kortti
 • Suomen sotilaspassi
 • passin, henkilötodistuksen ym. muun dokumentin kopiot
 • henkilöllisyystodistukset, joista puuttuu koko nimi, koko sosiaaliturvatunnus, tai jonka valokuva on helppo vaihtaa
 • opiskelijakortti, bussikortti, kirjastokortti tai muu vastaava (vaikka niissä olisi kuva)

Voiko hygieniapassitestiin osallistua ilman henkilöllisyystodistusta?

Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti hygieniapassitestaajan tulee tarkistaa hygieniapassitestiin osallistuvan henkilöllisyys, kun osallistuja palauttaa testipaperin testaajalle. Henkilöllisyyden todistaminen on mahdollista vain virallisella, voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Osallistujan vanhemmat eivät voi tehdä tunnistusta.

Jos hygieniapassi suoritetaan osana peruskoulun, lukion tai ammatillisen oppilaitoksen opintoja ja osallistujalla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi tällöin oma opettaja tunnistaa oppilaan. Käytäntöä ei voi soveltaa avoimissa hygieniapassitestitilaisuuksissa.

Voiko hygieniapassitestin kysymykset tulkata henkilölle, joka ei osaa hygieniapassitestin kieltä?

Normaalissa hygieniapassitestissä ei voi käyttää tulkkia. Muilla kielillä kuin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi testaajamme järjestävät ensisijaisesti kirjallisia, käännettyjä erityistilannetestejä. Kirjallisesti käännetyissä testeissä ei ole tulkkia paikalla. Jos paikalle tarvitaan erityisestä syystä lisäksi ulkopuolinen tulkki, on tällainen erityistilannetesti mahdollista järjestää erikseen sovitusti. Tulkin käyttöön tarvitaan vahvat perustelut.

Jos hygieniapassitesti järjestetään tulkin kanssa, testaaja tilaa ensin testille kirjallisen käännöksen, järjestää ulkopuolisen tulkin ja varmistaa, ettei tulkilla ei ole yhteyksiä testattaviin. Testissä tulkki lukee tällöin väittämät ääneen erikseen käännetystä paperista. Tulkki ei saa avustaa testattavia tai vastata kysymyksiin. Osallistumismaksulla katetaan silloin sekä testin järjestelyjen, käännöksen että tulkin paikallaolon kulut.

Voiko hygieniapassitestin suorittamiseen saada lisäaikaa?

Hygieniapassitestin suorittamiseen voi saada lisäaikaa osallistumalla ja sopimalla erityistilannetestistä. Normaalissa hygieniapassitestissä on 45 minuutin aikaraja.

Miten onnistuu hygieniapassitesti selkokielellä? Voiko hygieniapassitestin suorittaa suullisesti?

Ruokavirasto on uudistanut ja selkokielistänyt kaikki hygieniapassitesteissä käytettävät väittämät vuoden 2020 alussa. Käytännöss selkokielistämiselle ei ole enää tarvetta väittämien selkeiden lauserakenteiden vuoksi. Hygieniapassitestin voi suorittaa myös suullisesti. Nämä ovat erityistilannetestejä. 

Saako hygieniapassitestissä käyttää sanakirjaa?

Sanakirjaa voi käyttää ainoastaan erikseen järjestetyssä erityistilannetestissä, jossa sanakirjan käytölle on saatu Ruokaviraston lupa. Virallinen sanakirja tarkistetaan ennen testin aloittamista tai toimitetaan testaajalle etukäteen tarkistettavaksi.

Onko hygieniapassitestin vastauksia mahdollista käydä läpi?

Hygieniapassitestaaja ei voi luovuttaa alkuperäisiä tai kopioituja hygieniapassitestejä, hygieniapassitestin kysymyksiä tai vastauksia testiin osallistuneille tai muille henkilöille. Kaikki testikysymykset ovat elintarvikeviraston omaisuutta (EL 28 a §). Testiaineiston kopiointi, tallentaminen (myös sähköisesti), luovuttaminen ja jakelu on kiellettyä.

Voit kuitenkin käydä läpi hygieniapassitestisi vastauksia henkilökohtaisesti hygieniapassitestaajan kanssa heti hygieniapassitestin päättymisen jälkeen tai erikseen sovitussa tapaamisessa hygieniapassitestaajan kanssa.

Voit sopia tapaamisesta Hygieniapassi.fi:n asiakaspalvelun kanssa, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Järjestämme sinulle tapaamisen mahdollisimman pian.

Kauanko hygieniapassin saaminen hygieniapassitestin jälkeen kestää?

Hygieniapassin ja hygieniaosaamistodistuksen painatus, käsittely ja postitus vie yleensä noin 4–6 viikkoa.

Kuinka kauan hygieniapassi on voimassa?

Tämän hetkisen Suomen lainsäädännön mukaan hygieniapassi on toistaiseksi voimassa, eikä sitä tarvitse uusia määräajoin.

Hygieniapassi on kadonnut, miten toimitaan?

Hygieniapassin toinen osa (kortti tai paperitodistus) on kadonnut

Voit tilata verkkokaupastamme uuden hygieniapassin, jos toinen osa hygieniapassista on kadonnut. Sinun tulee toimittaa tallessa oleva hygieniapassin osa toimistollemme arkistoitavaksi.

 1. Tee uusintatilaus verkkokaupastamme. Hygieniapassin uusintatilaus maksaa 44 €.

 2. Ota yhteyttä Hygieniapassi.fi asiakaspalveluun.

 3. Toimita tallessa oleva hygieniapassin osa arkistoitavaksi asiakaspalvelun ohjeiden mukaisesti.

 4. Hygieniapassitestaaja tilaa uuden hygieniapassin. Uusi hygieniapassi saapuu sinulle 4–6 viikon kuluessa uusintatilauksesta.


Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta.

 1. Ota yhteyttä siihen testijärjestäjään tai hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka myönsi sinulle alkuperäisen hygieniapassin. Uusintatilauksen voi tehdä vain testin järjestänyt hygieniapassitestaaja.

  1. Jos olet tehnyt hygieniapassitestin Hygieniapassi.fi:n kautta, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluun tästä.

 2. Kun olet saanut vahvistuksen Hygieniapassi.fi:n asiakaspalvelusta tai hygieniapassitestaajalta, voit tehdä uusintatilauksen verkkokaupastamme. Uusintatilaus maksaa 44 €.

 3. Hygieniapassitestaajasi tilaa sinulle uuden hygieniapassin. Uusi hygieniapassi saapuu sinulle 4–6 viikon kuluessa uusintatilauksesta.

Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin. Mikäli sinulla on tallessa esimerkiksi kopio hygieniapassista näet dokumentista hygieniapassitestaajasi nimen ja/tai testaajatunnuksen (testaajatunnus on muotoa B1234).

Löydät Ruokaviraston valtuuttamien hygieniapassitestaajien yhteystiedot täältä. Jos testaajan nimeä ei löydy luettelosta, voit tiedustella Ruokavirastolta sähköpostitse, osoitteesta [email protected].

Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen. Löydät kaikki tulevat hygieniapassitestit täältä

Mikäli kumpikin hygieniapassin osa on kadonnut ja hygieniapassin myöntämisestä on yli 5 vuotta, on hygieniapassitesti tehtävä uudestaan. Hygieniapassitesti on myös tehtävä uudelleen, mikäli hygieniapassi on uusittava (esim. nimenmuutos) ja hygieniapassi on myönnetty alunperin tutkintotodistuksen perusteella.

Nimeni vaihtui / syntymäaikani muuttui – mitä teen?

Hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai toinen osa on tallessa

 1. Ota yhteyttä Hygieniapassi.fi asiakaspalveluun.

 2. Tee uusintatilaus verkkokaupastamme. Hygieniapassin uusintatilaus maksaa 44 €.

 3. Toimita asiakaspalvelun antamaan osoitteeseen seuraavat todistukset:

  • hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai tallessa oleva osa.

  • kopio virallisesta todistuksesta, josta nimen tai syntymäajan muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Todistus voi olla:

   1. poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus

   2. Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika

   3. vanha ja uusi henkilöllisyystodistus

 4. Hygieniapassitestaaja tilaa sinulle uuden hygieniapassin. Uusi hygieniapassi saapuu sinulle 4–6 viikon kuluessa uusintatilauksesta.


Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen testijärjestäjään tai hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka myönsi sinulle alkuperäisen hygieniapassin. Uusintatilauksen voi tehdä vain testin järjestänyt hygieniapassitestaaja.

  • Jos olet tehnyt hygieniapassitestin Hygieniapassi.fi:n kautta, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluun tästä.

 2. Kun olet saanut vahvistuksen Hygieniapassi.fi:n asiakaspalvelusta tai hygieniapassitestaajalta, voit tehdä uusintatilauksen verkkokaupastamme. Uusintatilaus maksaa 44 €.

 3. Toimita asiakaspalvelun antamaan osoitteeseen seuraavat todistukset:

  • kopio virallisesta todistuksesta, josta nimen tai syntymäajan muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Todistus voi olla:

   1. poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus

   2. Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika

   3. vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.

 4. Hygieniapassitestaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin. Uusi hygieniapassi saapuu sinulle 4–6 viikon kuluessa uusintatilauksesta.

Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin. Mikäli sinulla on tallessa esimerkiksi kopio hygieniapassista näet dokumentista hygieniapassitestaajasi nimen ja/tai testaajatunnuksen (testaajatunnus on muotoa B1234).

Löydät Ruokaviraston valtuuttamien hygieniapassitestaajien yhteystiedot täältä. Jos testaajan nimeä ei löydy luettelosta, voit tiedustella Ruokavirastolta sähköpostitse, osoitteesta [email protected].

Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen. Löydät kaikki tulevat hygieniapassitestit täältä.

Hygieniapassissa on virhe – miten korjataan?

1. Kun saat Hygieniapassi.fi:n kautta hygieniapassin, tarkista heti, että nimesi ja syntymäaikasi ovat siinä oikein.
2. Ota välittömästi yhteyttä Hygieniapassi.fi:n asiakaspalveluun, jos huomaat jonkin virheen hygieniapassissasi.
3. Toimita asiakaspalvelun antamaan osoitteeseen hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus.
4. Hygieniapassitestaaja tilaa sinulle uuden hygieniapassin oikeilla tiedoilla. Uusintatilaus on maksuton, mikäli kirjoitusvirhe johtuu testaajan tekemästä virheestä ja virheestä on ilmoitettu tilaus- ja toimitusehtojen mukaisen 4 kuukauden sisällä testipäivästä. Uusi hygieniapassi saapuu sinulle 4–6 viikon kuluessa uusintatilauksesta.

Voiko hygieniapassin saada tutkintotodistuksen tai koulutuksen perusteella?

Hygieniapassia ei myönnetä soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 alkaen (elintarvikelaki 297/2021). Hygieniapassi.fi ei enää vastaanota tutkintotodistustilauksia. Tutkintotodistuksen perusteella myönnettyjä hygieniapasseja ei ole mahdollista uusia muuten kuin suorittamalla hygieniapassitesti.

Onko toisessa maassa suoritettu hygieniapassi voimassa Suomessa?

Valitettavasti ei, hygieniapassitesti tulee suorittaa erikseen Suomessa. Suomen hygieniapassissa on kyse nimenomaan Suomen elintarvikelainsäädännön tuntemisesta.

Onko Suomen hygieniapassi voimassa muissa maissa?

Muiden maiden säännökset tulee tarkistaa paikallisilta elintarviketurvallisuusviranomaisilta. Suomen hygieniapassissa on huomioitava, että sen osa-alueet koskevat nimenomaan Suomen elintarvikelainsäädäntöä.

Miltä hygieniapassi ja hygieniatodistus näyttävät?

Hygieniapassi koostuu muovisesta kortista ja paperisesta todistuksesta. Katso mallikuvat kortista ja todistuksesta Ruokaviraston sivuilta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Ota yhteyttä!

Yhteydenottolomake

Tarjouspyyntölomake

Hygieniapassi.fi Asiakaspalvelu

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 0400 809 009  (ark.klo 10-13)


Postitusosoite

Hygieniapassi.fi / Osaamistehdas Oy

Iso Roobertinkatu 20-22A, 00120 Helsinki