Erityistilannetestit ja hygieniapassitestit eri kielillä

Erityistilannetestit ovat tarkoitettu niille, jotka eivät pysty perustellusta syystä suorittamaan hygieniapassitestiä normaalissa testitilaisuudessa. Erityistilannetestit sopivat hyvin esimerkiksi niille, jotka eivät hallitse riittävän hyvin suomen tai ruotsin kieltä, lukihäiriöisille, näkövammaisille, kuulovammaisille tai muutoin avustajaa tai lisäaikaa perustellusta syystä tarvitseville. Osaamistestaaja arvioi erityistilannetestit tarkkaan ja tapauskohtaisesti. 

Erityistilannetestit eroavat normaalista hygieniapassitestistä järjestelyiltään ja vastausajaltaan. Normaali hygieniapassitesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. Normaalissa hygieniapassitestissä vastausaikaa on 45 minuuttia. Muut hygieniapassitestit luetaan virallisesti erityistilannetesteiksijolloin aikarajaa ei ole

Erityistilannetesti voi olla muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tehtävä hygieniapassitesti, sanakirjan avulla tehtävä testi, suullinen testi, pistekirjoituksella tai viittomakielellä tehtävä testi.

Hygieniapassi.fi järjestää hygieniapassitestejä eri kielillä, mm. englanniksi, kiinaksi, thaiksi, arabiaksi, venäjäksi ja viroksi. Kysy myös muita kielimahdollisuuksia asiakaspalvelustamme!

Ryhmille järjestämme räätälöityjä hygieniapassitestejä sekä koulutuksia ympäri Suomen. Pyydä tarjous testi- tai koulutustilaisuudesta!

Hygieniapassitesti ääneen luettuna

Hygieniapassitesti on mahdollista suorittaa siten, että testaaja lukee väittämät ääneen. Näin voidaan toimia, mikäli osallistuja ei voi osallistua normaaliin testitilanteeseen.

Hygieniapassitesti selkokielistettynä

Hygieniapassitestin väittämät voidaan selkokielistää testaajan toimesta esimerkiksi kielellisten haasteiden takia. Selkokielistetyssä hygieniapassitestissä testaaja saattaa voida helpottaa testiväittämiä lauserakenteen uudelleenmuotoilemisen kautta, mutta väittämien termejä tai ilmaisuja ei saa selittää. Testaaja saa selkokielistää väittämiä mahdollisuuksien mukaan siten, että väittämien merkitys ei muutu.

Käännetty hygieniapassitesti

Hygieniapassitesti voidaan järjestää ns. käännettynä hygieniapassitestinä, jos osallistuja ei voi osallistua normaaliin testiin tai suorittaa testiä englannin kielellä. Käännetyssä hygieniapassitestissä hygieniapassitestin väittämät käännetään testaajan järjestämän riippumattoman kääntäjän toimesta kohdekielelle. Testitilanteessa osallistujalla on vastauspaperi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja vastauspaperin rinnalla käännös väittämistä. Osallistuja merkitsee vastaukset vastauspaperille.

Tietoa hygieniapassista ja hygieniapassitestistä eri kielille käännettynä

Tutustu eri kielille käännettyyn hygieniapassista ja hygieniapassitestistä kertovaan tiivistelmäsivuun.

Hygieniapassi.fi on järjestänyt hygieniapassitestejä mm. alla listatuilla kielillä. Katso ko. kielellä järjestettävien avointen testien tilanne painamalla kielestä.

Tulkin käyttö hygieniapassitestissä

Tulkin käyttö hygieniapassitestissä on mahdollista, mikäli hygieniapassitestiin osallistuva henkilö ei pysty suorittamaan hygieniapassitestiä normaalissa testitilanteessa ja hän ei pysty suorittamaan testiä kirjallisena käännöstestinä. Jos hygieniapassitesti järjestetään tulkin kanssa, osaamistestaaja järjestää testiin tulkin ja varmistaa, että tulkilla ei ole sidoksia (sukulaisuus-, ystävyys-, työsuhdetta tms.) testattaviin henkilöihin. Tulkki ei käännösten ääneen lukemista lukuun ottamatta ota osaa testin suorittamiseen.

Tutustu myös eri kielille käännettyyn hygieniapassista ja hygieniapassitestistä kertovaan tiivistelmäsivuun.

Hygieniapassitesti sanakirjan kanssa

Hygieniapassitestin voi suorittaa sanakirjan kanssa erikseen sovitussa sanakirjatestissä. Sanakirjatestiä suositellaan henkilölle, jolla on keskivahva osaaminen testikieleen, ja osa erityissanoista tuottaa vaikeuksia kielellisesti.

Sanakirjat tarkistetaan ennen hygieniapassitestiä.

Ota yhteyttä Hygieniapassi.fi:n asiakaspalveluun sopiaksesi sanakirjatestistä.

Hygieniapassi tutkintotodistuksen perusteella

Hygieniapassin voi saada myös ilman hygieniapassitestin suorittamista Suomessa suoritetun elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella.

Tutustu lainsäädäntöön ja Ruokaviraston ohjeisiin aiheesta ja katso ohje hygieniapassin tilaamiseen tutkintotodistuksella.

 

Katso myös

Opiskelumateriaali

Usein kysytyt kysymykset

Tietoa hygieniapassista eri kielillä