Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että elintarvikehuoneiston työntekijöillä on riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen ja/tai hygieniapassi tehtäviensä suorittamiseksi. Tehtävissä, joissa tarvitaan hygieniapassia, tulee työnantajan varmistaa, että työntekijällä on olemassa alkuperäinen hygieniapassin osa. Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi, kun vähintään toinen hygieniapassin osa, kortti tai todistus, on tallella.

Osaamisen voi osoittaa

  • hygieniapassin kortilla tai todistuksella,
  • väliaikaisesti hygieniapassitestin jälkeen testaajan antamalla väliaikaisella todistuksella (kun hygieniapassi saapuu, tulee osoittaa virallinen hygieniapassin osa).

Molemmat hygieniapassin osat ovat samanarvoisia. Osaamista ei voi todistaa hygieniapassin kopiolla tai tutkinto-/koulutodistuksella.

Jotta työntekijä voi todistaa oman osaamisensa ja osoittaa suorittaneensa hygieniapassin, tulee hänen säilyttää alkuperäiset hygieniapassin osat itsellään. Kun alkuperäinen hygieniapassin osa on esitetty työnantajalle, voi työnantaja ottaa siitä kopion omaa kirjanpitoa varten.

Työnantaja voi pitää paperista, sähköistä tai molemmissa muodoissa olevaa kirjanpitoa viranomaisvalvontaa varten. Kirjanpito voi sisältää hygieniapassien kopiot, luettelon henkilöistä, joilla hygieniapassi tulee olla ja ketkä hygieniapassin ovat esittäneet. Hyväksyttävä kirjanpidon muoto pienissä elintarvikehuoneistoissa voi olla myös sellainen, että jokainen työntekijä on valmis tarpeen tullen osoittamaan alkuperäisen hygieniapassin elintarvikevalvontaviranomaiselle. Tärkeää on, että kirjanpidon voi tarpeen tullen esittää valvojalle.

Puuttuuko joltain työntekijältä vielä hygieniapassi? Ilmoita hänet kätevästi avoimiin testeihimme yrityksen laskuun täyttämällä testiaika, osallistujan tiedot ja yrityksen laskutustiedot yhteydenottolomakkeelle.


Lähteet / Lue lisää

Tietoa elintarvikealan toimijoille (Ruokavirasto)

Keneltä hygieniapassi vaaditaan? (Ruokavirasto)