Haastattelu hygieniapassitestaajan kanssa – Elina Seppäsen parhaimmat hygieniapassivinkit


Mikä on hygieniapassi? Mikä on sen merkitys elintarvikealalla? Miten menestyä hygieniapassitestissä? Miten välttää tyypillisimmät mokat?


Haastattelimme elintarvikealan ammattilaista, Elina Seppästä, joka on toiminut Osaamistehtaan hygieniapassitestaajana ja -kouluttajana jo vuodesta 2014. Elina Seppänen on koulutukseltaan elintarviketieteiden maisteri ja pääaineenaan hän on opiskellut ravitsemustiedettä. Tällä hetkellä hän toimii hygieniapassitestaajan työn ohella konsulttina – esitellen ja maistattaen uusia elintarvikkeita.


1. Mikä on hygieniapassi ja miksi se on tärkeä elintarvikealalla?

"Hygieniapassi on todistus, joka myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hygieniapassitestin hyväksytysti. Hygieniapassiin kuuluvat sekä paperinen todistus että muovinen kortti. Hygieniapassi on välttämätön, mikäli henkilö työskentelee elintarvikehuoneistossa ja hän käsittelee pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassin suorittaminen osoittaa, että henkilöllä on riittävä tietämys elintarvikehygieniasta, jotta hän osaa toimia elintarvikehuoneistossa hygieenisesti. Elintarvikehygieeninen osaaminen vähentää ruokamyrkytysten riskiä ja vähentää samalla myös ruokahävikkiä!"


2. Mitä hygieniapassitesti sisältää ja mitä siihen valmistautuminen vaatii?

"Hygieniapassitestissä on 40 väittämää, joihin vastataan, onko se oikein vai väärin. Väittämät pohjautuvat elintarvikehygienian eri osa-alueisiin, joihin kannattaa perehtyä kunnolla ennen testiä:


1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)

2. Ruokamyrkytykset

3. Hygieeninen toiminta

4. Henkilökohtainen hygienia

5. Puhtaanapito

6. Omavalvonta

7. Lainsäädäntö, viranomaiset


Testiin kannattaa valmistautua osallistumalla koulutukseen ja/tai opiskelemalla itsenäisesti kirjasta tai netistä. Hygieniapassi.fi ja Ruokaviraston nettisivuilta löytyy luettelo opiskelumateriaaleista. Ennen testiä voi vielä kerrata ja testata omaa osaamistaan esimerkiksi tekemällä Harjoittele.fi harjoitustestejä."


3. Millaisia haasteita testin osallistuvat usein kohtaavat? Onko jotain tyypillisiä virheitä tai väärinkäsityksiä suorittajien keskuudessa ja kuinka näiltä voisi välttyä?

"Usein testin suorittajille ei ole selvää, mikä on määräys ja mikä on suositus esimerkiksi käsihygieniassa. Aina tämä ei ole esitetty selkeästi edes opiskelumateriaaleissa. Lisäksi joitakin asioita voi tehdä tai jättää tekemättä kotona keittiössä, mutta ei koskaan elintarvikehuoneistossa työskennellessä. Testiväittämiin vastatessa on tärkeää ajatella tilanteita elintarvikehuoneiston näkökulmasta – eli miten toimittaisiin esimerkiksi leipomossa, ravintolassa tai suurkeittiössä."


Elintarvikehygienian osaaminen on avain turvalliseen työskentelyyn elintarvikehuoneistoissa ja samalla tehokas keino vähentää ruokamyrkytysten riskiä ja ruokahävikkiä. Hygieniapassi on paljon enemmän kuin pelkkä paperi tai muovinen kortti  – se edustaa ammattitaitoa ja edistää yleistä ruokaturvallisuutta!


Jäikö jokin vielä askarruttamaan? Ota yhteyttä asiantuntevaan asiakaspalveluumme!