Osaamistehdas kerää palveluiden käytöstä tietoa evästeillä. Tietoa käytetään tuotekehitykseen, palveluiden toimittamiseen ja personointiin sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu päivitettyyn

Hygieniapassi koulutuksen ja tutkintotodistuksen perusteella

22.02.2022
Jaa:


Tilaa hygieniapassi tutkintotodistuksella 

HUOM! Artikkeli on vanhentunut. Hygieniapassin tilaaminen tutkintotodistuksen perusteella on päättynyt 2019 lopussa. Hygieniapassin voi saada vain hygieniapassitestissä.

Tiesitkö, että hygieniapassin voi saada myös ilman osaamistestin suorittamista Suomessa suoritetun elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella? Koulutus tai tutkinto, joka sisältää riittävän määrän elintarvikehygienian opintoja riittää osoitukseksi hygieniaosaamisesta, mikäli se on suoritettu 01.01.1995 jälkeen. Osaamistodistus on kuitenkin tilattava erikseen. Tässä helpot ohjeet tilauksen tekemiseen!

Hygieniapassin tilaaminen tutkintotodistuksella

1. Tarkista, että todistuksessasi on maininta elintarvikehygieniaa käsittelevistä opinnoista. Hyväksytyt tutkinnot ja koulutukset on lueteltu Eviran määräyksessä hygieniaosaamisesta (1/2009), liitteessä 2.

2. Ota kopio todistuksestasi, koulutuksesta saadusta todistuksesta ja opintorekisteriotteesta ja pyydä niihin kahden todistajan allekirjoitus todistamaan kopiot oikeaksi.

3. Lähetä kopiot skannattuna asiakaspalveluumme, osoitteeseen [email protected]. Välitämme kopiot testaajalle tarkistettavaksi.

4. Tee tilaus hygieniapassista verkkokaupassamme kun olemme vahvistaneet todistuksen tarkistetuksi eikä muita liitteitä enää tarvita.

5. Saat sähköpostitse tiedon kun tilauksesi on postitettu. Todistuksen toimittamiseen kuluu noin 2 - 4 viikkoa.

 

Tee tilaus tästä!

 

Eviran mukaan koulutuksen suorittaneen henkilön hygieniaosaamisvaatimukset:

 • Tietää perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumista (kontaminaatiosta).

 • Henkilö osaa ennaltaehkäistä ruokamyrkytyksen ja tietää ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät.

 • Huolehtii omasta hygieniasta määräysten mukaisesti.

 • Ymmärtää puhtaanapidon ja jätehuollon merkityksen elintarviketyössä ja noudattaa työpaikan siivoussuunnitelmaa.

 • Pystyy toteuttamaan omavalvontaa työssään ja ymmärtää sen periaatteet ja merkityksen.

 • Osaa tunnistaa ja torjua elintarvikehygieeniset vaarat työssään.

 • Tietää miksi hygieniaosaamista tarvitaan ja mitä elintarvikehygienia.

 • Tietää mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa elintarvikkeiden käsittelylle ja ketkä vastaavat elintarvevalvonnasta.

1. Eviran hyväksymät elintarvikehygieenisen perusosaamisen sisältävät tutkinnot ja niihin rinnastettava koulutus:

Seuraavat 01.01.1195 jälkeen suoritetut ammatilliset perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot:

Elintarvikeala

Ammatilliset perustutkinnot

 • elintarvikealan perustutkinto

  • elintarvikkeiden valmistaja

  • leipuri-kondiittori

  • lihatuotteiden valmistaja

  • meijeristi

Ammattitutkinnot

 • ammattikondiittorin ammattitutkinto

 • ammattileipurin ammattitutkinto

 • elintarvikejalostajan ammattitutkinto

 • kondiittorin ammattitutkinto

 • leipomoteollisuuden ammattitutkinto

 • leipurin ammattitutkinto

 • lihanjalostajan ammattitutkinto

 • lihateollisuuden ammattitutkinto

 • maidonjalostajan ammattitutkinto

 • meijeriteollisuuden ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

 • kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto

 • leipurimestarin erikoisammattitutkinto

Matkailu-, ravitsemus ja talousala

Ammatilliset perustutkinnot

 • catering-alan perustutkinto

  • palveluvastaava

  • suurtalouskokki

 • hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto

  • hotellivirkailija

  • ravintolakokki

  • tarjoilija

 • hotelli-, ja ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto

 • koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto

 • kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto

  • kotitalousyrittäjä

  • tuoteneuvoja

 • myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto

 • ruokapalvelun perustutkinto

Ammattitutkinnot

 • kokin ammattitutkinto

 • ravintolakokin ammattitutkinto

 • suurtalouskokin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • dieettikokin erikoisammattitutkinto

 • hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan ja hallinnon ala

Ammattitutkinnot

 • myynnin ammattitutkinto

- kuluttajamyynnin suuntautumisvaihtoehto (mikäli näyttöympäristö on elintarvikemyymälä)

Erikoisammattitutkinnot

 • ruokamestarin erikoisammattitutkinto

2. Eviran hyväksymät rinnastettavat koulutukset

2.1 Ammatillinen toinen aste, opisto- ja ammatillinen korkea-aste

Henkilö, joka on 01.01.1995 jälkeen suorittanut tutkinnon tai koulutuksen, joka vastaa elintarvikehygienian osalta sisällöltään  ja laajuudeltaan jotain kohdan 1 tutkinnoista, voi saada hygieniaosaamistodistuksen ilman erillistä testausta esittämällä koulutuksesta annetun todistuksen tai otteen opintosuoritusrekisteristä hygieniapassitestaajalle.

Rinnastavaksi koulutukseksi katsotaan elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävien työtehtävien hallintaan tähtäävä koulutus, jonka kesto on vähintään 20 opintoviikkoa tai 800 tuntia. Rinnastavaksi koulutukseksi katsotaan myös erilliset kurssit tai koulutusohjelman osat, joihin on sisältynyt vähintään 1 opintoviikko tai 40 tuntia elintarvehygienian opetusta.

Opetushallitus antaa tarvittaessa asiasta lausunnon tapauskohtaisesti.

2.2 Korkeakouluaste

Henkilö, joka on suorittanut opinnot, joihin sisältynyt vähintään 1 opintoviikko tai 40 tuntia elintarvehygienian opetusta osana korkeakoulututkintoa voi saada osaamistodistuksen ilman erillistä testausta esittämällä koulutuksesta annatetun todistuksen tai otteen opintosuoriterekisteristä hygieniapassitestaajalle.

Opintosuorituksen vastaanottanut ammattikorkeakoulu tai yliopisto antaa tarvittaessa lausunnon tapauskohtaisesti.

 

 

Ajankohtaista

Katso kaikki