Huomioimme koronan toiminnassamme, lue lisää

Hygieniapassitestin käännättäminen toiselle kielelle

Hygieniapassitestin voi suorittaa normaalissa hygieniapassitestissä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Normaalin hygieniapassitestin väittämät tulevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi suoraan Ruokavirastolta ja testaaja voi tulostaa kyseiselle testikerralle osoitetut testipaperit suoraan Ruokaviraston Kysymyspankki-järjestelmästä.

Jos osallistujan kielitaito ei riitä normaalitestiin osallistumiseen, hygieniapassitestaaja voi käännättää väittämät erikseen kohdekielelle. Nämä ns. käännöstestit ovat omina tilaisuuksina järjestettäviä erityistilannetestejä, joihin hygieniapassitestaaja hakee lupaa Ruokavirastolta erityisperusteluin. Testaajan pitää varata käännöstesteihin noin kaksi viikkoa järjestelyaikaa.

Hygieniapassitestaajat tilaavat väittämien käännökset Ruokaviraston suosituksen mukaisesti auktorisoiduilta kääntäjiltä tai kääntäjiltä, jotka ovat hankkineet riittävän pätevyyden muulla tapaa. Kääntäjillä ei saa olla sidonnaisuuksia testattaviin. Hygieniapassitestaaja varmistaa edellä mainitut asiat ennen käännöstyön alkamista. Testiväittämät käännätetään ensisijaisesti ja lähes aina suomen kielestä kohdekielelle.

Kääntäjän on pitäydyttävä tarkasti alkuperäisessä lauserakenteessa. Kun käännös on valmis, testaaja käy käännöksen läpi kääntäjän kanssa henkilökohtaisesti, kääntäjän ammattitaitoa kunnioittaen. Läpikäynnissä varmistetaan esimerkiksi mahdollisten vaikeampien termien merkitykset, kielteiset muodot väittämissä ja väittämät, joissa voi olla tulkinnan varaa. On tärkeää, että kääntäjä ymmärtää kaikkien väittämien merkityksen oikein, jotta käännöksestä tulee luotettava.

Kääntäjä kääntää hygieniapassitestin väittämät yleiskielelle. Joissain kielissä alueelliset murre-erot ovat isoja ja myös sanojen merkitykset voivat vaihdella murteiden välillä. On tärkeää, että hygieniapassitesti on kielellisesti kaikkien osallistujien ymmärrettävissä. Silloin tällöin osallistujien koulutustausta, ikä tai oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa yleiskielen tai väittämien lauserakenteiden tulkitsemiseen. Huolellinen valmistautuminen ja väittämiin vastaamisen harjoitteleminen auttaa testitilanteessa.


Löytyykö kaikille kielille kääntäjiä?

Valitettavasti kaikille kielille ei löydy kääntäjiä Suomesta. Joidenkin harvinaisempien kielien kohdalla hygieniapassitestaaja voi yrittää etsiä kääntäjää ulkomailta. Käännöstoimistojen kautta tämä ei ole mahdollista, sillä tiukkojen tietosuojasäännösten vuoksi kääntäjän yhteystietoja ei saa välittää ulkomaille testaajalle.

Hygieniapassi.fi järjestää käännöstestejä säännöllisesti esimerkiksi arabiaksi, dariksi, kiinaksi, venäjäksi, espanjaksi ja thaiksi. Katso kaikki käännöstestit omalta käännöstestien listalta.


Hygieniapassin suorittaminen mahdolliseksi kaikille

Suomen hygieniapassijärjestelmä edistää elintarviketurvallisuutta. On tärkeää, että helposti pilaantuvia ja pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevät työntekijät ymmärtävät elintarvikehygienian perusteet. Ruoka on kaikkia kansallisuuksia yhdistävä tekijä ja moni maahanmuuttaja ryhtyy Suomessa ravintola-alan yrittäjäksi tai työllistyy alalle. Hygieniapassin suorittamiseen onkin tärkeä olla tarjolla erilaisia mahdollisuuksia ja jatkaa niiden kehittämistä entisestään. Hygieniapassi.fi tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia parhaansa mukaan Ruokaviraston säädöksiä noudattaen.


Lue lisää testaajan velvollisuuksista ja hygieniapassitestin järjestämisestä (Ruokavirasto).

Käännöstesti ryhmälle? Järjestämme testin mielellämme, mikäli kohdekielelle löytyy kääntäjä. Kysy lisää yhteydenottolomakkeella.


{