Koiran tuominen elintarviketilaan – mitä laki sanoo?


Koiran tuominen elintarviketilaan, kuten kauppaan tai ravintolaan, herättää usein kysymyksiä ja keskustelua. Mitä elintarvikelaki sanoo tästä? Voiko lemmikkikoiran tuoda mihin tahansa elintarviketilaan, vai onko asiaan liittyviä rajoituksia?


Eläinten pääsy rekisteröityyn elintarvikehuoneistoon

Lemmikkieläimet

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) mukaan lemmikkieläimen tuominen rekisteröidyn elintarvikehuoneiston asiakastiloihin on sallittua, mutta siihen tarvitaan toimijan suostumus. Elintarvikehuoneiston toimija voi myös rajata sallitut lemmikkieläimet, esimerkiksi rajoittaa pääsyn vain tiettyihin eläinlajeihin tai tietyn kokoisiin eläimiin. 


Toimijan suostumuksesta ja mahdollisista rajoituksista tulee ilmoittaa elintarvikehuoneiston sisäänkäynnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että kauppojen, ravintoloiden ja kioskin omistajien on selkeästi tiedotettava asiakkailleen, jos lemmikkieläinten tuominen tiloihin on sallittua tai jos siihen liittyy erityisiä ehtoja.

Avustavat koirat

Toisin kuin lemmikkieläimet, avustavat koirat, kuten opas-, kuulo-, avustaja-, tuki- ja hypokoirat, saavat tulla rekisteröidyn elintarvikehuoneiston asiakastiloihin ilman toimijan lupaa. Tämä oikeus on turvattu lailla, ja avustavat koirat ovat välttämättömiä monille ihmisille heidän jokapäiväisessä elämässään. 

Rajoitukset

On tärkeää huomata, että lemmikkieläimiä tai avustavia koiria ei saa viedä keittiöön tai muihin elintarvikkeen käsittely- tai varastointitiloihin. Tämä rajoitus on asetettu elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Toimijan vastuulla on elintarvikelain (297/2021) mukaisesti huolehtia, että tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus ei vaarannu.

Ruokaturvallisuus ja hygieniapassi

Elintarviketurvallisuus on kriittinen tekijä elintarvikealan toiminnassa. Hygieniapassi on osoitus siitä, että henkilö tuntee elintarvikehygienian perusasiat ja osaa noudattaa hyviä hygieniakäytäntöjä. Hygieniapassin suorittaminen ja noudattaminen varmistavat, että työntekijät tietävät, miten toimia esimerkiksi tilanteissa, joissa lemmikkieläin on tuotu asiakastilaan.


Elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikki työntekijät ovat tietoisia riskeistä ja noudattavat tarkasti hygieniapassissa opittuja käytäntöjä. Tämä vähentää riskiä, että haitallisia bakteereita pääsee leviämään elintarvikkeisiin, ja varmistaa turvallisen ja hygieenisen ympäristön sekä asiakkaille että työntekijöille.


Lemmikkieläimen tuominen rekisteröidyn elintarvikehuoneiston asiakastiloihin on mahdollista toimijan suostumuksella, mutta avustavat koirat ovat poikkeus, ja ne saavat tulla tiloihin ilman lupaa. Elintarviketurvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja hygieniapassi auttaa elintarvikealan työntekijöitä noudattamaan oikeita hygieniakäytäntöjä. Pidä aina mielessä elintarviketurvallisuus ja varmista, että toimit lakien ja määräysten mukaisesti, kun harkitset lemmikkieläimen tuomista elintarviketilaan.