Hygieniapassitesti - täydellinen opas hygieniapassitestin suorittamiseen

Tervetuloa takaisin Back to Basics -blogisarjan pariin! Millaisia kysymyksiä hygieniapassitestissä on? Miten monta pistettä tarvitaan sen läpäisemiseen? Voiko testin tehdä etänä? Mitä tapahtuu hygieniapassitestin jälkeen? Sarjan kolmannessa osassa pyrimme vastaamaan kattavasti kaikkiin hygieniapassitesteihin liittyviin kysymyksiin. Suosittelemme lukemaan ensimmäisen blogipostauksen, jossa pohdimme hygieniapassin merkitystä sekä toisen osan, jossa käsittelemme yleisesti hygieniapassin suorittamista.


Hygieniapassi on tärkeä pätevyystodistus elintarvikealalla työskenteleville henkilöille. Sen saamiseksi on suoritettava hygieniapassitesti, joka koostuu 40 oikein/väärin -väittämästä. Testissä on päästävä vähintään 34 oikeaan vastaukseen saadakseen hygieniapassin.

Hygieniapassitesti suoritetaan kirjallisesti hygieniapassitestaajan valvomassa testitilassa. Sähköinen tai etätestaus ei ole mahdollista. Normaalissa testissä (kielinä suomi, ruotsi tai englanti) on 45 minuuttia aikaa vastata väittämiin, kun taas erityistilannetestin testiaika on rajaton. Testitilasta ei voi poistua ennen kuin on kulunut vähintään 20 minuuttia testin alkamisesta.

Vastaaminen tapahtuu sinimusteisella kuulakärkikynällä, jolla varmistetaan vastausten pysyvyys ja arkistointikelpoisuus. Testilomakkeeseen tulee täyttää omat nimi- ja syntymäaikatiedot selkeästi. Nämä tiedot tulevat näkyviin myös myönnettävään todistukseen ja hygieniapassiin.

Testissä ei saa käyttää apuna muita lähteitä tai apuvälineitä, kuten muistiinpanoja tai opiskelumateriaalia. Puhuminen, lisäselitykset tai kysymykset testin aikana ovat kiellettyjä. Kaikki kysymykset on esitettävä ennen testin alkua. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa testin hylkäämiseen ja testattavan poistamiseen testitilasta.

ENNEN HYGIENIAPASSITESTIÄ

Ennen hygieniapassitestiä on tärkeää saapua testitilaisuuteen ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen testin alkua. Myöhästyminen voi estää pääsyn testiin, ellei se tapahdu ennen 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta. Testiin on myös otettava mukaan alkuperäinen, kuvallinen, voimassa oleva ja virallinen henkilötodistus, joka tarkistetaan testilomakkeen palautuksen yhteydessä.

HYGIENIAPASSITESTIN JÄLKEEN

Hygieniapassitestin jälkeen hygieniapassin ja todistuksen käsittely ja postitus vievät yleensä noin 4–6 viikkoa. Mikäli testi on hyväksytty, väliaikainen todistus voidaan lähettää sähköpostitse. Jos testi ei mene läpi, on mahdollista ilmoittautua uuteen hygieniapassitestiin käyttämällä Hygieniapassi.fi-tunnuksia. Uusintakoe on edullisempi kuin ensimmäinen testi. Hinnat ja testiajankohdat kannattaa tarkistaa tesin ilmoittautumissivulta.

ERITYISTILANNETESTIT

Erityistilannetestit ovat tarkoitettu niille, jotka eivät voi suorittaa normaalia hygieniapassitestiä perustellusta syystä. Erityistilannetestin suorittamiseen tarvitaan erillinen lupa ja tarvittaessa testit voidaan järjestää eri kielillä tai ääneen luettuina.

TESTIVÄITTÄMÄT

Testiväittämät koskevat elintarvikehygienian eri osa-alueita. Vastaaminen vaatii tarkkaa lukemista ja asian miettimistä elintarvikehygieeniseltä kannalta. Kaikki väittämät liittyvät elintarvikehuoneistossa tapahtuvaan toimintaan. Osa väittämistä ei perustu suoraan lainsäädäntöön, vaan vastaukset voivat perustua hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Testillä halutaan varmistaa, että henkilöllä on tarvittava osaaminen ja ymmärrys elintarvikehygienian keskeisistä asioista.

Muista opiskella hygieniapassitestiä varten perusteellisesti!

Hygieniapassin tarkoituksena on parantaa valtakunnallista elintarviketurvallisuutta. Hygieniapassin avulla elintarvikealan työntekijät voivat todistaa osaavansa käsitellä ruokaa ammattimaisesti ja turvallisesti. Hygieniapassitestillä testataan osallistujien osaamista. Hygieniapassi.fi:n pitkäaikainen testaaja ja kouluttaja, Anja Pouttu, kertoo hygieniapassitestiin valmistautumisen tärkeydestä:

"On tärkeää ymmärtää, että hygieniapassitestiin ei pitäisi tulla vain kokeilemaan pääseekö testistä läpi vai ei. Hygeniapassitestin tarkoituksena on varmistaa, että elintarviketyöntekijöillä on tarvittavat perustiedot ja osaaminen elintarviketurvallisuudesta."

Lue lisää hygieniapassitesteistä Ruokaviraston sivuilta!

Tee Ruokaviraston harjoittelutesti täältä

Lisää harjoittelutestejä Harjoittele.fi-sivustolla.

Opiskelumateriaalia:

Hygieniaopas - Elintarvikehygienian perusteet

Harjoittele.fi - pelinomainen harjoittelusivusto

Hygieniapassikoulutus - opiskele elintarvikealan ammattilaisten johdolla. Järjestämme koulutuksia suomeksi, englanniksi ja arabiaksi.