Tere tulemast Hygieniapassi.fi -teenusteportaalile

Siin leheküljel saad registreeruda hügieenipassi testidele ja hügieenialastele koolitustele. Lisaks saad tellida meie e-poest kirjalikke materjale ja õppeaega Harjoittele..fi -teenuseportaalis sooritatava testi ettevalmistumiseks.

Hygieniapassi.fi viib hügieenipassi teste läbi paljudes keeltes kõikjal Soomes. Vali sulle sobiv testimiskoht ja –aeg käesoleva veebilehe testigraafikust ja registreeru testile.

Hügieenipass

Hügieenipass on tõend, mis kinnitab, et isik on saanud hügieenialase väljaõppe ja hügieenipass väljastatakse isikule, kes on läbinud edukalt hügieenipassi testi. Vastavalt Soome toiduseadusele nõutakse hügieenipassi juhul, kui töötaja käsitleb oma töös pakendamata ja kergesti riknevaid toiduaineid. Hügieenipassi nõutakse isikutelt, kes töötavad näiteks kohvikutes, restoranides, suurköökides, kiirtoidurestoranides või tehases, kus valmistatakse toiduaineid. Teistes riikides läbitud vastav väljaõpe Soome hügieenipassi ei asenda.

Hügieenipassi peab omandama hiljemalt kolme kuu jooksul pärast tööle asumist. Kolme kuu hulka loetakse tagasiulatuvalt ka isiku varasemad toiduvaldkonna ametikohad, mis eeldavad hügieenipassi olemasolu. Hügieenipass väljastatakse vastavalt hetkel kehtivale seadusandlusele tähtajatuna.    

Hügieenipassisüsteemi haldab toiduohutusamet Ruokavirasto.

Hügieenipassi test

Valmistu hügieenipassi testiks, tutvudes põhjalikult testi erinevate alateemadega, lugedes toiduhügieeni puudutavaid materjale ja läbides Trainify.fi -teenuse proovitest.

Hügieenipassi testi küsimused koosnevad järgmistest alateemadest:

1. Mikrobioloogia alused ja toiduainete saastumine

2. Toidumürgitused

3. Hügieenilised töövõtted

4. Isiklik hügieen

5. Puhtuse hoidmine

6. Enesekontroll

7. Soome toiduseadus ja -ametid

Hügieenipassi test koosneb 40-st õigest või valest väitest. Vastavalt väite õigusele, testi sooritaja märgib risti (X) ruutu „õige“ või „vale“. Hügieenipassi testi edukaks läbimiseks tuleb õigesti vastata 34 või enamale küsimusele.

Tavalise testi (soome või rootsi keeles) sooritamiseks antakse aega 45 minutit ja testi sooritamiselt on lubatud lahkuda kõige varem 20 minutit pärast testi alustamist. Erandolukordades, näiteks inglisekeelse testi, tõlketesti või sõnastiku abil tehtava testi puhul, on testi sooritamise aeg piiramatu ja sooritamiselt on lubatud lahkuda kõige varem 20 minutit pärast testi alustamist.

Tõlgi kasutamine, testi sooritamine suuliselt või muus kui soome, rootsi või inglise keeles, või muude erisoovide täitmine, on võimalik ainult erandjuhtudel. Erisoovidest tuleb testi vastuvõtjat eelnevalt teavitada.

Pea meeles, et testi sooritama tulles tuleb testi vastuvõtjale esitada ametlik ja kehtiv isikut tõendav dokument.

Ametlikeks isikut tõendavateks dokumentideks on:  

 

Järgmiseid dokumente isikut tõendavate dokumentidena ei aktsepteerita:

  • Aegunud juhiluba, pass, ID-kaart

  • Fotoga varustatud Soome Kela-kaart

  • Soome sõduripass

  • Elamisloakaart (ilma passita)

  • Varjupaigataotlejate keskuse kliendikaart

  • Passi, ID-kaardi vms dokumendi koopia

  • Isikut tõendavad dokumendid, millel puudub isiku täielik nimi, täielik isikukood või dokument, millel olevat fotot on lihtne vahetada


Kui hügieenipassi test on edukalt läbitud, väljastatakse pärast testi sooritamist e-posti teel ajutine tõend. Ametlik hügieenipass ja -tõend saadetakse posti teel testi sooritaja poolt antud aadressile 2-4 nädala jooksul pärast testi sooritamist. Juhul, kui sul ei õnnestu testi edukalt läbida, pakume sulle võimalust tulla soodushinnaga kordustestile.

 

Tämän käännöksen omistaa Osaamistehdas Oy. © Osaamistehdas Oy 2015.