Hygieniapassi ruotsiksi

Välkommen till Hygienapassi.fi –tjänsten

På den här sidan kan du anmäla dig till test och skolningar i hygienkompetens. Från vår nätbutik kan du också beställa skriftligt material och övningstid till Harjoittele.fi -tjänsten för att förbereda dig inför testet.

Hygieniapassi.fi ordnar kompetenstest för hygienpass på flera olika språk på olika ställen i Finland. Välj tidpunkt och läge som passar dig på denna sidas testlista och anmäl dig till testet.

Hygienpass

Hygienpasset är ett bevis på kompetens i livsmedelshygien. Passet fås genom att godkännas i ett kompetenstest för hygienpass. Enligt Finlands livsmedelslagstiftning krävs livsmedelspass då man i sitt arbete är i kontakt med livsmedel som inte är paketerade och som lätt förorenas. Hygienpass krävs till exempel då man arbetar i kaféer, restauranger, storkök, snabbmatsrestauranger och matfabriker. Dokument motsvarande hygienpass, som utfärdats i andra länder godkänns inte i Finland.

Hygienpasset bör införskaffas inom högst tre månader från det att arbetet har inletts. I de tre månaderna inberäknas retroaktivt även tidigare anställningar inom vilka hygienpass har krävts. Hygienpasset är i kraft tills vidare enligt den aktuella lagstiftningen. Hygienpass-systemet administreras av livsmedelsverket Ruokavirasto.

Kompetenstestet för hygienpass

Förbered dig för kompetenstestet genom att grundligt fördjupa dig i testets olika delområden, genom att läsa material som behandlar livsmedelshygien och genom att öva dig inför testet på Trainify.fi -tjänsten.

Kompetenstestets frågor behandlar följande delområden:

1. Grunderna inom mikrobiologi och förorening av livsmedel

2. Matförgiftningar

3. Hygieniska arbetsrutiner

4. Personlig hygien

5. Renhållning

6. Egenkontroll

7. Finlands livsmedelslagstiftning och -myndigheter

 

Frågorna i kompetenstestet är verbala frågor. Testet består av 40 sant / falskt-påståenden. Personen som testas markerar med ett kryss (X) rutan för ”sant” eller ”falskt” beroende på om personen anser att påståendet är sant eller falskt. För att få godkänt i kompetenstestet krävs minst 34 poäng.

I det normala testet (på språken finska eller svenska) har man 45 minuter på sig att svara på frågorna och får lämna testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet har inletts. Vid speciella testtillfällen, som till exempel engelskspråkiga testtillfällen, översättningstester eller ordbokstester har man obegränsad tid på sig och får lämna testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet inletts.

Specialarrangemang som användning av tolk, muntligt genomförande av testet eller genomförande av testet på andra språk än finska, svenska och engelska är möjliga enbart vid testtillfällen för specialfall. Specialarrangemangen behöver avtalas om i förväg med en testare.

Vänligen observera att du måste styrka din identitet för testaren vid testtillfället. Ta med dig ett officiellt och giltigt identitetsbevis.

Som officiella identitetsbevis godkänns:

 

Följande handlingar godkänns inte för att styrka identiteten:

  • Körkort, pass, personbevis som inte är i kraft

  • Finskt FPA-kort med fotografi

  • Finskt militärpass

  • Uppehållstillståndskort (utan pass)

  • Förläggningars kundkort

  • Kopior av personbevis och av andra legitimationshandlingar

  • Legitimationshandlingar i vilka hela namnet eller hela socialskyddsignumet inte syns, eller vilkas fotografi lätt verkar gå att bytas ut


När kompetenstestet för hygienpass har utförts och godkänts får du ett tillfälligt diplom på din e-post efter testet. Det officiella hygienpasset och diplomet postas till adressen du angett inom 2-4 veckor efter testet. Ifall du inte godkänts i testet kan du göra om det till ett förmånligare pris.

 

Tämän käännöksen omistaa Osaamistehdas Oy. © Osaamistehdas Oy 2015 / 2019.