Chào mừng đến với dịch vụ Hygienepassport.fi

Trên trang này, bạn có thể đăng ký kiểm tra trình độ vệ sinh và đào tạo trực tuyến (tiếng Phần Lan, tiếng Anh, tiếng Ả Rập). Khi đăng ký làm bài kiểm tra, bạn cũng có thể đăng ký khóa đào tạo trực tuyến, đặt tài liệu viết và thời gian đào tạo tới dịch vụ Trainify.fi (tiếng Phần Lan, tiếng Anh) để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Hygienepassport.fi cung cấp các cuộc trắc nghiệm thông thạo về vệ sinh bằng nhiều ngôn ngữ trên khắp Phần Lan. Hãy chọn địa điểm và thời gian trắc nghiệm thích hợp nhất từ danh sách trắc nghiệm và đăng ký.

HYGIENE PASSPORT

Hygiene Passport (thông hành vệ sinh) là một giấy chứng nhận độ thông thạo của một người về vệ sinh thực phẩm. Bạn có thể lấy một Hygiene Passport bằng cách hoàn tất một bài trắc nghiệm thông thạo vệ sinh. Trình độ vệ sinh thực phẩm được quy định bởi quy định vệ sinh thực phẩm (852/2004/EU), và Đạo Luật Thực Phẩm. Nhân viên phải có một Hygiene Passport nếu họ vận chuyển thực phẩm dễ hư hỏng không đóng gói tại nơi làm việc. Ví dụ nhà ăn, nhà hàng, nhà bếp cơ quan, nhà hàng ăn nhanh, cửa hàng thực phẩm, và nhiều phân xưởng sản xuất thực phẩm là những nơi nhân viên bắt buộc phải có thông hành vệ sinh.

Một người bắt buộc phải có giấy thông hành vệ sinh trong vòng ba tháng sau khi bắt đầu công việc. Ba tháng này được tính ngược về trước để bảo đảm cả những công việc trong ngành thực phẩm trong đó bắt buộc có thông hành vệ sinh. Những Hygiene Passport phát hành ở nước khác thì không hợp lệ ở Phần Lan.

Hệ thống Hygiene Passport được quy định bởi Cơ Quan Quản Lý An Phẩm Phần Lan Ruokavirasto.

Trắc nghiệm Thông Thạo Vệ Sinh

Hãy sẵn sàng cho cuộc trắc nghiệm bằng cách tự làm quen với các ô phụ của bài trắc nghiệm thông thạo vệ sinh, bằng cách tham gia một khóa đào tạo trực tuyến, bằng cách đọc tài liệu về vệ sinh thực phẩm và bằng cách ôn luyện trên Trainify.fi service.

Bài trắc nghiệm thông thạo vệ sinh gồm các lĩnh vực sau đây:

1. Vi sinh vật học

2. Nhiễm độc thực phẩm

3. Cách thức làm việc vệ sinh

4. Vệ sinh cá nhân

5. Vệ sinh môi trường

6. Ôn luyện tự kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm

7. Luật Pháp và các Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Phần Lan

 

Bài trắc nghiệm thông thạo vệ sinh bao gồm 40 câu phát biểu đúng/sai. Để hoàn tất thành công bài trắc nghiệm, thí sinh phải đạt ít nhất 34/40. Các câu phát biểu gồm nhiều lĩnh vực vệ sinh thực phẩm. Người dự thi đánh dấu X vào một ô "đúng" hoặc "sai", tùy thuộc vào ý kiến của người đó có đồng ý với phát biểu đó hay không. Có cả các phát biểu thuận (thuộc loại "một điều tác động đến một điều") và phát biểu nghịch (thuộc loại "một điều không tác động đến một điều”).

Thời gian trả lời được phân bổ là 45 phút cho một trắc nghiệm bình thường (Tiếng Phần Lan, tiếng Thụy Điển & tiếng Anh). Không có giới hạn thời gian cho các bài trắc nghiệm tình huống đặc biệt (ví dụ, các ngôn ngữ được dịch khác hoặc trắc nghiệm từ điển). Bạn có thể rời khỏi khu trắc nghiệm 20 phút sau khi bài trắc nghiệm đã bắt đầu, nếu giám thị cho phép rời.

Việc dùng một thông dịch viên, làm trắc nghiệm nói hoặc trắc nghiệm bằng ngôn ngữ khác tiếng Phần Lan, Thụy Điển hoặc Anh hoặc các sự bố trí đặc biệt khác chỉ có thể thực hiện trong phần trắc nghiệm tình huống đặc biệt. Việc bố trí đặc biệt phải được thỏa thuận trước với giảng viên.

Xin lưu ý rằng giảng viên sẽ kiểm tra căn cước của bạn kết hợp với bài trắc nghiệm. Hãy đem theo căn cước hợp lệ chính thức.

Các dạng căn cước chấp nhận được:

 • Tài liệu tiếng Phần Lan: thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe

 • Giấy tờ của các quốc gia khác: Hộ chiếu

 • Hộ chiếu của người nước ngoài và giấy thông hành tị nạn
 • Tài liệu có đóng dấu chứng minh rằng hộ chiếu đang được một cơ quan tạm giữ. Phải có bản sao hộ chiếu kèm theo.

 • Được chấp nhận bởi người tị nạn văn phòng nhập cư, người xin tị nạn hoặc giấy phép cư trú nhập cư khác và thẻ cư trú.
 • Thẻ khách hàng của trung tâm tị nạn, bao gồm ảnh và số ID của người tị nạn

 

Xin lưu ý rằng bạn không thể chứng minh danh tính của mình bằng những thứ sau đây

 • Bằng lái xe hết hạn, hộ chiếu hoặc thẻ căn cước

 • Thẻ Kela Phần Lan không có hình ảnh

 • Hộ chiếu quân sự Phần Lan

 • Bản sao thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác

 • Mọi hình thức căn cước mà trên đó dễ dàng thay đổi hình chụp hoặc thiếu tên hay số an sinh xã hội


Sau khi vượt qua bài kiểm tra hộ chiếu vệ sinh, người đó có thể yêu cầu người kiểm tra gửi giấy chứng nhận tạm thời qua email. Thông Hành Vệ Sinh chính thức sẽ được gửi thư đến trong vòng 2-5 tuần sau khi thi. Nếu bạn không đậu, bạn có thể dự một kỳ thi trắc nghiệm gia hạn với chi phí thấp hơn.

 

 © Osaamistehdas Oy 2022