Ku soodhawaw adeegga Hygienepassport.fi service

Boggaan waxaad iska diiwaan gelin kartaa imtixaannada baasaboorka nadaafadda iyo tababarrada internetka (Finnish, English, Carabi). Markaad isu diiwaan geliso imtixaanka, waxaad sidoo kale iska diiwaan gelin kartaa tababarka internetka, waxaad dalban kartaa waxyaalo qoranl iyo waqti tababar adeegga Trainify.fi (Finnish, English) si aad ugu diyaargarowdo imtixaanka.

Hygienepassport.fi waxay ku bixisaa imtixaanka aqoonta nadaafada luuqado kala duwan Finland oo dhan. Ka dooro goobta iyo wakhtiga imtixaanka ee kuugu fiican liiska imtixaanka oo isdiiwaangali.

Baasaboorka Fayodhawrka

Baasaboorka Fayodhawrka waa shahaado muujinaysa aqoonta qofku u leeyahay nadaafadda cuntada. Qofku wuxuu ku heli karaa Baasaboorka Fayodhawrka inuu dhammaysto imtixaanka aqoonta nadaafadda. Aqoonta nadaafadda cuntada waxa xukuma xeerka nadaafadda cuntada (852/2004/EU), iyo Xeerka Cuntada. Shaqaaluhu waa inay haystaan Baasaboorka Fayodhawrka haddii ay gacanta ku hayaan cuntooyinka sida dhibta yar u xumaada oo aan bushqadaysnayn goobtooda shaqada. Tusaale ahaan kafateeriyada, maqaayadaha cuntada, madbakha hay’adeed, maqaayadaha cuntooyinka degdegga ah, tukaanada cuntada, iyo warshado badan oo soosaara cuntadu waa halka shaqaalaha looga baahan yahay inay haystaan hygiene passports.

Waxa looga baahan yahay qofku inuu helo hygiene passport saddex bilood gudahood marka uu shaqada bilaabo. Saddexdan bilood waxa iyana lagu xisaabinayaa shaqada ganacsiga cuntada ee tan kahorraysay ee qofku hayey ee iyana hygiene passport loo baahnaa. Baasaboorka Fayodhawrka-ka laga bixiyo waddamo kale kama shaqeeyaan Finland.

Nidaamka Baasaboorka Fayodhawrka waxa xukuma Hay’adda Cuntada Finish-ka Ruokavirasto.

Imtixaanka Aqoonta Nadaafadda  

U diyaargarow imtixaanka adiga oo baranaya meelaha laga diyaariyo imtixaanka aqoonta nadaafadda, ka qaybgalka tababar online ah, iyo agabka akhriska ee nadaafadda cuntada  iskuna laylyaya imtixaanka kujira Trainify.fi service.

Imtixaanka aqoonta nadaafaddu wuxuu ka kooban yahay meelaha soo socda:

1. Maykrobayoolaji

2. Cunto sumow

3. Ku camalfallada shaqo nadaafadeed  

4. Nadaafadda qof ahaaneed

5. Nadaafadda

6. Ku camalfallada adigu hubi  ee goobaha cuntada

7. Shuruucda iyo Hay’adaha Cuntada Finnish-ka

Imtixaanka aqoonta nadaafadda wuxuu ka kooban yahay 40 su’aalood oo run/been ah. Si ay u dhammaystiraan imtixaanka si fiican kaqaybqaatayaashu waa inay keenaan 34/40. Su’aaluhu waxay ku lug leeyihiin qaybo kala duwan oo nadaafadda cuntada ah. Qofka imtixaanka laga qaadayo wuxuu ku qoraa X sanduuq “runta” ama “beenta”, iyada oo ku xidhan haddii fikradda qofku ay ku raacsan tahay su’aasha iyo haddii kale. Waxa jira su’aalo togan (ee nooca “wax saamaynaya wax kale”) iyo kuwa diidmo ah (ee nooca “wax aan saamaynayn wax kale”).

Wakhtiga loogu talogalay in lagaga jawaabo waa 45 daqiiqo imtixaanka caadiga ah (Finnish, Iswidish iyo Ingiriis). Ma jiro wakhti xaddidan imtixaanada xaaladaha gaarka ah (luuqadaha kale ee la tarjumay ama qaamuuska). Qofku wuxuu ka bixi karaa goobta imtixaanka 20 daqiiqo kadib marka imtixaanku bilaabmo, isla marka uu imtixaan qaaduhu uu oggolaansho u siiyo inuu bixi karo.

Isticmaalka tarjumaan, qaadista imtixaan afka ah ama imtixaan luuqad kale oo aan ahayn, Finnish, Swedish ama Ingiriisi ama qabanqaabo kale oo gaar ah waa suurogal kaliya imtixaanka xaaladda gaarka ah. qabanqaabada gaarka ah waa in waa in hore loogala sii heshiiyo baraha.

Fadlan ogow in baruhu uu hubin doono aqoonsigaaga marka aad galayso imtixaanka. Fadlan soo qaado aqoonsigaaga rasmiga ah.

Qaabka aqoonsiga la aqbali karo waa:  

 • Dukumeentiyada Finnishka: Aqoonsiga sawir ay oggolaatay hay'ad (Booliska) oo ay ku jiraan kaarka aqoonsiga, baasaboorka iyo shatiga Finnishka (laysanka mootada sidoo kale waa la aqbali karaa)

 • Dukumentiyada wadamada kale: Baasaboor

 • Baasaboorka shisheeyaha iyo dukumeentiga safarka ee qaxootiga
 • Dokumenti shaabadaysan oo caddaynaya in baasaaboorku uu gacanta ugu jiro hay’ad. Nuqul ah baasaaboorka waa in lagu lifaaqay.

 • Oggolaanshaha xafiiska socdaalka qaxootiga, magangelyo-doone ama ogolaanshiyaha kale ee soogalootiga iyo kaarka deganaanshaha.
 • Xarunta qaxoontiga kaarka macmiilka, oo ay ku jiraan sawirka iyo lambarka aqoonsiga qaxoontiga

 

Fadlan ogow qofku inaanu ku caddayn karin aqoonsigiisa tusaale ahaan  

 • Liisanka dirawalka, baasaaboor ama kaadhka aqoonsiga oo dhacsan

 • Kaarka Kela ee Finland oo aan sawir lahayn

  • Baasaaboorka milatariga Finnish-ka

   • Sawirrada kaadhadhka aqoonsiga, baasaaboorrada ama dokumentiyo kale
   • Nooc kasta oo aqoonsi oo ay sahlan tahay in la beddelo sawirka ama magacu ka maqan yahay ama lambarka sooshiyaal sikiyuuriti


   Marka mid ka mid ah uu ku guuleysto imtixaanka nadaafadda baasaboorka, isaga ama iyada waxay waydiisan karaan tijaabiyaha inuu soo diro shahaado ku meel gaar ah email ahaan. Baasaboorka Fayodhawrka-ka rasmiga ah waxa lagu soo diri doonaa 2-5 toddobaad gudahood taariikhda imtixaanka. Haddii aanad gudbin imtixaanka, waxaad gali kartaa markale oo qiimaha la dhimay

    

    © Osaamistehdas Oy 2022